De Westerdobbe is in dobbe of lyts marke yn de gemeente Ferwerderadiel. De dobbe leit yn it bûtendykse Noarderleech benoarden Nijebiltsyl.

De namme Westerdobbe jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Wester Dobbe.