.fy hie op it ynternet it topnivo-domein wêze kinnen foar Fryske domeinen. Op 1 april 2006 hat dat by wize fan aprilgrap fiktyf yn de loft west op inisjatyf fan de al like fiktive Stifting Internet Domeinnammeregistraasje Fryslân (SIDF).

Skermprint fan de webside fan de fiktive stifting SIDF

De reden foar in eigen topnivo-domein soe wêze, dat sa oan de domeinnamme ôf te lêzen wêze soe, dat it fryske of frysktalige ynformaasje oanbelange.

Troch de gearwurking fan ferskate Nederlânske ynternet-tagongkedizers wie de webside fan de fiktive stifting, www.sidf.fy, op 1 april foar in soad Nederlanners te berikken. Fierder wurken ek Radio Veronica en Omrop Fryslân oan dizze grap mei.

Topnivo-domeinen mei twa letters, folchje almeast de ISO 3166 lannenkoades. De grap wie mûglik om't de koade fy yn dy standert frij is. Allinnich de NAFO hat dy koade in skoftke brûkt foar Masedoanje, oant dêrfoar de ISO koade MK fêststeld waard.

Op 14 maart 2014 waard .frl lykwols it topnivodomein. Op 2 septimber kaam it earste domein (nic.frl) online. (NIC is Network Information Center.)