Adolf fan der Aa (1522 - Jemgum, 1568) wie in Nederlânsk ealman en lid fan it Ferbûn fan de Eallju. Hy soe yn 1567 te Antwerpen folk byinoar brocht hawwe foar in oanslach op it eilân Walcheren en waard ûnder de Hartoch fan Alva ferballe. Hy sneuvele yn de Slach by Jemgum (1568).