De Anne Frank-prijs wie in literêre priis dy't fan 1957 oant 1966 útrikt waard.

Albert en Frances Hacket, skriuwers fan in toanielstik grûnfêste op it deiboek fan Anne Frank, wienen de inisjatyfnimmers fan de priis. It jild anneks oan de priis moast bestege wurden oan letterkundigen ûnder de 30 jier. De prizen moasten efterelkoar takend wurde yn de kategoryen: roman, poëzij, toaniel, essay en novelle.

Priiswinners bewurkje seksje

- Henk van Kerkwijk: Geweer met terugslag
- Cornelis Verhoeven: Filosofie van de troost
- Peter Oosthoek: foar syn regy fan Nederlânske stikken
- Huub Oosterhuis: Uittocht, Groningen en oare gedichten
- Geert van Beek: Buiten schot
  • 1961 - Piet Calis: Mensen van de koningsstam, Napoleon op het Leidscheplein
- H.J.A. Hofland: foar it hiele oeuvre
- Rutger van Zeyst: De familieraad
  • 1959 - Erik Vos: foar syn regy by it toanielselskip Arena
- Esteban Lopez: Fredegonde, De vrienden van vroeger, Mercedes, mijn zuster, Tederheid in het geding
- Nico Scheepmaker: Poëtisch fietsen, De kip van Egypte
- Cees Nooteboom: Philip en de anderen