Brunsting is in doarpke yn de provinsje Drinte, fallend ûnder de gemeente Midden-Drinte. It leit tusken de rykswei A28 en de provinsjale wei N381, noardwestlik oan Beilen.

Lizzing fan Brunsting yn Midden-Drinte


Gemeente Midden-Drinte
Haadplak | Beilen |
Oare kearnen: | Balinge | Boppesmilde | Brunsting | Bruntinge | Drijber | Elp | Eursinge | Garminge | Hijken | Hijkersmilde | Holthe | Hoogersmilde | Hooghalen | Ter Horst | Laaghalen | Laaghalerveen | Lieving | Makkum | Mantinge | Nij-Balinge | Oranje | Orvelte | Smilde | Spier | Súdfjild | Swiggelte | Westerbork | Wijster | Witteveen |
wizigje