Dankert & Dankert

Dankert & Dankert is in Fryske misdiesearje oer in abbekatetwjilling, Pieter en Jelle Dankert. De tema's fan de ferhalen binne basearre op saken fan de abbekatetwjilling Wim en Hans Anker. De searje wurdt makke en regissearre troch Steven de Jong. De dûbelde haadrol wurdt spile troch Peter Tuinman. De searje is Frysktalich, útsein dat guon rollen fan bûten de provinsje oars prate en dat eltsenien yn de rjochtseale Nederlânsk praat.

Utstjoering bewurkje seksje

Omrop Fryslân hat de twa seizoenen útstjoerd, winter 2005/6, en yn begjin 2007. It oardiel fan de sjogger wie oer it generaal dat de ferhalen wol spannend wienen. In faak-hearde klacht wie lykwols dat de byferhalen min útwurke waarden.

De KRO hat de rjochten foar de Nederlânske tillefyzje, en is fan doel de searje fan 2 augustus oant 6 septimber 2007 út te stjoeren.

Talintejacht bewurkje seksje

Foarôfgeand oan de opnammen waard maitiid 2005 in talintejacht hâlden, Audysje Dankert & Dankert, wêrfan de winner in wichtige rol yn de searje krije soe. Dy talintejacht wie fan 18 maaie oant 22 juny yn sechs ôfleverings te sjen op tillevysje. Winneres waard Nynke Borgman, dy't yn it twadde ferhaal de rol fan psychopate Evelien spylje mocht. Ta fernuvering fan karkommisje en sjoggers krigen ek twa fan de ôffallers in rol oanbean. Guon oare ôffallers waarden yn de rin fan de searje frege foar figurantenrollen.

Kontroferzes bewurkje seksje

Alhoewol't de ynbring fan de bruorren Anker net fierder gong as it oanleverjen fan de tema's en it tasjen op goed gebrûk fan de juridyske termen, smiet dit dochs argewaasje op. Sa wie fan it earste ferhaal dúdlik wer te kennen hokfoar saak fan de Ankers it tema levere hie, wat foar de neibesteanden fan in slachtoffer fan ferpleechkundige Martha U. tige pynlik wie. Fierders koe it abbekateburo fan de bruorren ek fernimme dat guon minsken harren it gedrach kwea ôf namen fan harren tsjinhingers Dankert yn de searje.

Ofleverings bewurkje seksje

Earste Seizoen bewurkje seksje

It earste seizoen waard opnaam yn 2005. It earste ferhaal wie as yntroduksje fan 13 novimber 2005 ôf as film te sjen op it Noardlik Filmfestival, hat dêrnei noch in wike langer draaid en is ek op DVD ferskynd. De filmferzje wie Nederlânsk ûndertitele. De tillevizjeútstjoering begûn ein novimber en oer hiel it seizoen hienen de ôfleverings sa'n 200.000 sjoggers.

  • 1 - 3: De Swarte Ingel
  • 4 - 5:
  • 6 - 7:
  • 8 - 9:
  • 10 - 11:

Twadde Seizoen bewurkje seksje

It twadde seizoen waard yn 2006 opnaam, fan july oant oktober, en waard fan 9 jannewaris oant 17 april 2007 útstjoerd.

  • 12 - 14: Jihad
  • 15 - 17: Botte Bile
  • 18 - 20: Skynrjocht
  • 21 - 23: TBS
  • 24 - 26: Frjemd Bloed

Akteurs bewurkje seksje