De Swetten

De Swetten is in wyk fan Drachten . De wyk is realisearre yn de jierren ’50 en ’60 troch benammen wenningkorporasjes en it destiidske wenbedriuw fan Philips.

De Swetten

De Swetten is ek de namme fan de iepenbiere basisskoalle yn de wyk en der stiet ek de basisskoalle It Ambyld en It Heechhof foar spesjaal ûnderwiis.