Dr. Wijnaendts Francken-priis

De Dr. Wijnaendts Franckenpriis wurdt jûn foar wurk op it mêd fan essay en literêre krityk. De priis is ferneamd nei dr. C.J. Wijnaendts Francken (1863-1944), dy't foar de priis yn 1933 jild beskikber stelde.

C.J. Wijnaendts Francken

Oant 1985 wie it in twajierlikske, dêrnei trijejierlikse priis, dy't 1934 ynsteld waard troch de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Yn 1959 waard de priis net fersein. De sjury hie Gerard Brom (1882-1959) foardroegen foar syn Schilderkunst en literatuur in de zestiende en zeventiende eeuw. It bestjoer naam de foardracht net oer.

PriiswinnersBewurkje