Gerkeskleaster-Strobos

Gerkeskleaster-Strobos is in twillingdoarp yn de gemeente Achtkarspelen. It leit by de grins mei Grinslân, dêr't it Prinses Margrietkanaal oanslút op it Van Starkenborghkanaal.

Hoewol't it wat guon saken oanbelanget as ien kearn sjoen wurdt, jilde Gerkeskleaster en Strobos foar de gemeente al noch as twa aparte doarpen. Yn Gerkeskleaster-Strobos wurdt it Kleasterske dialekt sprutsen.