In lânfoarm is in foarm fan it ierdoerflak dy't dúdlik te sjen is. It is in geomorfologyske ienheid dy't him ûnderskiedt fan oare lânfoarmen troch syn uterlike skaaimerken en syn plak yn it lânskip.

Dunen binne eolyske lânfoarmen.

Lânfoarmen wurde yn de geomorfology beskreaun op grûn fan harren ûntsteanswize. Dêrby binne de folgjende faktoren fan belang: it memmestientme, de geomorfologyske prosessen dy't de foarm makke hawwe, mei de prosessen dy't no aktyf binne en de faze fan de ûntjouwing.

Foarbylden fan lânfoarmen bewurkje seksje

Lânfoarmen dy't fral ûntstien binne troch streamend wetter:

Lânfoarmen dy't fral ûntstien binne troch streamend wetter en tij:

Lânfoarmen dy't fral ûntstien binne troch wyn (waar):

 
Fan glasiale as glasiofluviale prosessen ûntstiene lânfoarmen.

Lânfoarmen fral ûntstiene troch llâniis en/of raanwetter:

Lânfoarmen dy't ûntstiene troch permafrost:

Lânfoarmen dy't ûntstiene troch it oplossen fan kalkstien (karst):

Lânfoarmen bot beynfloede troch it memmestientme, plus ynfloeden sa as tektonyk, eroazje en/of fulkanisme:

Keppeling om utens bewurkje seksje