Lemster Feart

De Lemster Feart is in kanaal fan 16 km langte yn Flevolân, dat ûntstie by de drûchlizzing fan 'e Noardeastpolder yn 1942. It kanaal rint fan Emmeloard nei De Lemmer en komt út yn de Iselmar. By Emmeloard is it kanaal ferbûn mei de Urkerfeart en de Swolske Feart.

Lemster Feart