De Iselmar is yn 1932 ûntstien doe't de Sudersee troch de Ofslútdyk ôfsletten waard. De mar is 1.100 km² grut en op it djipste punt, yn de Fal fan Urk, is der 5,5 m djip.

De Iselmar en de Suderseewurken.
De Iselmar

Yn 1975 is mei de Houtribdyk it súdlike part ôfsplit as de Markermar

De Iselmar wurdt begrinzge troch:

De Iselmar krijt wetter fan:

Dat wetter giet fierder nei de Waadsee troch de Stevinslûzen by Den Oever en de Lorentzslûzen by Koarnwertersân. Ek wurdt it ynlitten ta de Fryske Boezem as it wetter dêr leech is.

Nei alle gedachten sil troch klimaatferoarings mear wetter yn de Iselmar komme. Foar dit wetter binne de hjoeddeiske silen fan de Ofslútdyk net genôch. Der wurdt dêrom tocht oan de bou fan nije silen. It wurk soe om 2008 hinne begjinne moatte.

Iselmarhavens

bewurkje seksje
 
Sinneûndergong oer de Iselmar by Makkum.