List fan gritenijsekretarissen fan Haskerlân

Wikimedia-list

List fan gritenijsekretarissen fan Haskerlân fan midden 16e iuw oant 1802

Persoan Perioade
Tyaerdt Hijlckes 15xx - 15xx
Jelle Lycklessoan 1565 - 1581
Jelle Broers Hylckama 1582 - 15xx
Ambrosius Gellius fan Hylckama 16xx - 16xx
Pieter Jelles fan Hylckama 1619 - 16xx
Broer Jelles Hylckama 1653 - 16xx
Jacobus Keverling 1669 - 1671
Heinsius Johannis Heinsius 1671 - 1687
S. fan Ychten 1687
Philip Hugo Vegelin fan Claerbergen 1687 - 1689
Jan Tseards Tadema 1689 - 1718
Cyprianus Tadema 1718 - 17xx
N. Baerd 17xx - 1739
Bernhard Munniks 1739 - 1776
Jan Willem Wiaerda 1776 - 1794
Henricus Cannegieter 1794 - 1796
Pieter Regnery 1796 - 1802

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • E.M. van Burmania - Naamlijst der heeren grietslieden en secretarissen in Vriesland (1785)
  • H. Sannes - Geschiedenis van Het Bildt, Frjentsjer 1957