Ea aktyf as Wikiice mar troch omstannigheden en oare drokte alles kwyt. no fjirder as FreyaSport.

Dwaande mei:

Projekt Formule 1
Blok Klear Neisjoen
2000 o/m 2009 7-12-2021 9-12-2021