Wikipedia-logo-v2-fy.svg
Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet rjochtsboppe in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op Wikipedy te sykjen.

Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 49.314 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


Merci pour le message de bienvenue,
Si vous avez besoin de me contacter, n'hesitez pas a me laisser un message en francais ou en anglais ici ou sur ma page de discussion principale Cqui (talk) 18 jun 2014, 12.36 (CEST)
Thanks for the welcomming message,
If you need to contact me, please do not hesitate to leave a message in English or French here or on my main discussion page. Cqui (talk) 18 jun 2014, 12.36 (CEST)