In oere (in lienwurd op basis fan it Latynske hora), ôfkoarte as h (fan it Frânske heur), is fan âlds in underferdieling fan de dei. Hjirby is de dei opdield in tolve oeren, en de nacht ek, sadat in etmel út 24 oeren bestiet. Hjoeddedei is de oere basearre op de sekonde.

In oere is 60 minuten, gewoanlik 3.600 sekonden. 24 oeren binne in dei.