Ritske Jelmera

Ritske Jelmera (Ternaard, 1383 - 1450) wie in Frysk haadling, dy't it bewâld oer It Amelân fierde.

Syn stins stie ûnder Ballum. De neiteam fan syn pakesizzer Pieter krige de famyljenamme Cammingha.

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Burmania, Upcke van, Frisicae nobilitatis genealogia, Ryksargyf Fryslân, Ljouwert, Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen Famyljeargyf, ynventarisnr. 1323b.
  • Verhoeven, G., J.A. Mol, en H. Bremer, Friese Testamenten tot 1550, Ljouwert: Fryske Akademy, 1994.