Sunderum

Sunderum is in folksfeest op it Fryske waadeilân Skylge dat alle jierren op 6 desimber fierd wurdt.

Manlju gean op Sunderum nachts yn it tsjuster mei maskers op en ferklaaid yn selsmakke pakken de dyk op, de doarpen troch om te spûkjen en kringe de huzen yn dêr't de doar fan iepen stiet. Foar de froulju is op dat tiidstip ferbean om harren op strjitte te fertoanen. De mannen besykje al dy tiid net herkent te wurden en meitsje mei nuvere stimmen opmerkingen oer resente foarfallen yn it doarp. Sunderum is in folksfeest dêr't fan fermoede wurdt dat it syn oarsprong hat yn de foar-kristlike heidenske perioade fan Skylge. It feest wurdt yn alle doarpen fan it eilân fierd. Op de oare waadeilannen wurde yn deselde perioade fergelykjende feesten fierd.

Ek yn Sâltkamp wurdt mei Sinterklaasje in selde soart folksfeest fierd. Sawol manlju as froulju rinne dan nachts ferklaaid oer de dyk om yn it doarp te spûkjen en kringe huzen yn dêr't de doar fan iepen stiet. Meastentiids rint it goed ôf en geane de maskers ôf as er in borrel oanbean wurdt.

Yn it boek Sil de Strandjutter skreaun troch Cor Bruijn wurdt in haadstik wijd oan de "sunderums" (haadstik 8).

Sjoch ekBewurkje