De Wâldsleat is in feart yn de gemeente De Fryske Marren. De feart foarme foar de gemeentlike weryndieling de grins fan de gemeentes Skarsterlân en Gaasterlân-Sleat. De feart ferbynt De Ie besuden de stêd Sleat mei de east lizzende Brandemar.

Ie en Wâldsleat

De namme Wâldsleat jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Woudsloot.