Wettersneed fan 1825

By de Wettersneed fan 1825 waarden de provinsjes Fryslân, Grinslân, Drinte. Oerisel, Hollân en de Noardseekust fan Dútslân (Große Halligflut), tusken 3 en 5 febrewaris 1825 troffen troch slimme dyktrochbrekken en oerstreamings. Mear as 800 minsken binne ferdronken.

Heechwetter op De Lemmer
Steven Tjittes Reitsma (1793-1868)

Op 17 febrewaris 1825 waard in Commissie tot besteding van 's rijksonderstand voor den watersnood ynsteld troch it regear. Ynkommen stikken en minuten fan útgeande stikken wurde yn it Nasjonaal Argyf yn Den Haach bewarre.

Ta neitins oan dizze wettersneed waard letter in "Gedenkboek van Neerlands watersnood in februari 1825" útjûn.

Sjoch ekBewurkje