Ferskil tusken ferzjes fan "Wikipedy:Gasteboek"

(→‎25.000e: nije seksje)
PS Oant moarn!
 
== ûsús Fryske taeltaal en liet ==
 
Goeie,
 
Wat geweldiggeweldich om dit allegear te lezen. Ik probearje Frysk te skriuwen en leeslês sa folle mooglik Fryske boeken om de taal better kennenkinnen te learen. As famke fan trije jier, berne inyn Nijemarrum, hebhaw ik inyn Nagele Hollansk op strjitte leard. ThûsThús haw we wol Frysk praetpraat, mar jejo ferjitferjitte folle as jejo net mear inyn Fryslan wenje.
En ik bliuw 'n trotsegrutske FriezinFriezinne. Foaral trotsgrutsk op Gasterlan. (Dakje op de a wit ik net)Gasterlân.
Folle lok en seine, Baukje Muizelaar, Heemserveen bij Hardenberg
 
P.S. KrigJimme jimmekrije it adres fan myn soan utút Dubai. (Folker Frommeyer)
 
 
== In Sealter Wikipedy? ==
Anonime meidogger