Wikipedy:Oankundigings oer de Fryske Wikipedia

Frysk nei faze trijeBewurkje

22 oktober 2003: De Fryske Wikipedy brûkt sûnt hjoed de nije (faze 3) programmatuer. (Aliter)


Lytse Wikipedy wurdt grutterBewurkje

8 novimber 2003: Us earste mylpeal: We hawwe 100 siden!
(Side 100: Gysbert Japiks.) (Aliter)

Van harte gefeliciteerd! Ellywa 23.45, 12 nov 2003 (UTC)

Wikipedy is net "lyts" mearBewurkje

6 juny 2004: Mei de side Fryske flagge is de Wikipedy útgroeid ta in 1000 siden. (Aliter)


Wikipedy waakst en waakstBewurkje

29 oktober 2005: De gong komt der aardich yn. Mei it artikel Willem Loadewyk komt de Wikipedy op 2000 siden.

En nochris 1000Bewurkje

8 oktober 2006: Mei it artikel Henk Wolf wurde de 3000 siden fol makke.

50.000 bewurkingenBewurkje

Dit is de 50.000ste bewurking fan de Fryske Wikipedy. B. 13.00, 21 okt 2006 (CEST)

5000 sidenBewurkje

Op 24 july 2007 wurdt op de Fryske wikipedy de 5.000e side skreaun mei de side oer seksferslaving.

In ferdûbelingBewurkje

Op 21 desimber 2008 wurdt de 10.000e side oanmakke. De side giet oer de Schotanusatlas.

15.000Bewurkje

Op 7 maart 2010 wurdt de 15.000e side oanmakke mei as ûnderwerp de Seilbokse.

20.000Bewurkje

Op 22 maaie 2011 wurdt de 20.000e side oanmakke, dy't oer De Pol giet.

500.000 bewurkingsBewurkje

20 augustus 2011 wurdt de 500.000-ste bewurking dien sûnt it begjin fan de Fryske Wikipedy.

25.000Bewurkje

Op 8 juny 2012 wurdt de 25.000e side oanmakke, Doch it foar dyn doarp.