Oersjoch
  Meidwaan en ferbetterje   Wikipedianen   Ynfo en kommunikaasje

Wolkom yn de mienskip!


Wolkom yn de mienskip fan de Fryske Wikipedy! Skriuwers en technyske meiwurkers kinne hjir oerlizze, ark fine, en paadwiis wurde. It gasteboek kin brûkt wurde foar opmerkings en lokwinsken. Diskusjes kinne fierd wurde op de oerlisside.


For interlingual issues we have an Embassy and its talk page.

Wat is Wikipedia?

Wat is Wikipedia - Wat is Wikipedia NET - Wat is in Wiki - FAQ - Wikipedia yn oare talen - Skiednis fan Wikipedia

Paadwiis wurde

  • Besikers kinne mei de Temasiden sjen hokker siden wy fan beskate tema's hawwe.
  • In list fan besteande ynfoboksen wurdt op dizze side jûn.
  • Mei de Kwissipedy kinne besikers op in boartlike wize yn 'e kunde komme mei de ynhâld fan de Wikipedy.