De D.A. Thiemepriis is in priis dy't ynsteld is foar in persoan of organisaasje dy't in útsûnderlike prestaasje levere hat yn of om it Nederlânske boekefak.

It D.A. Thiemefûns is yn 1879 oprjochte troch freonen fan D.A. Thieme, in wichtige útjouwer yn syn tiid. De priis, dy't ûnregelmjittich útrikt wurdt, bestiet út in sertifikaat en in gouden peinje mei ynskripsje.

It fûns wurdt beheard troch it bestjoer fan de Keninklike Feriening fan it Boekefak.