Jacob Wassenaar (Tsjummearum, 29 septimber 1980) is in keatser út Minnertsgea. Hy spilet sûnt 1999 yn de haadklasse fan de KNKB.

Jacob Wassenaar op de PC 2005 foar yn it perk

Jacob Wassenaar wûn sawol de Freule (1996), de Jong Nederlânpartij (2000 en2002), de PC (2002, 2005 en 2014) as de Bûnspartij (2001, 2005 en 2006). Hy waard dêrmei yn 2002 de tsiende hâlder fan it Klaverke Fjouwer.