Kommandeur yn de Oarder fan de Nederlânske Liuw

Dit is in list fan persoanen dekorearre as Kommandeur yn de Oarder fan de Nederlânske Liuw.


Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

ABewurkje

BBewurkje

CBewurkje

DBewurkje

EBewurkje

GBewurkje

HBewurkje

KBewurkje

LBewurkje

MBewurkje

OBewurkje

PBewurkje

QBewurkje

RBewurkje

SBewurkje

TBewurkje

UBewurkje

VBewurkje


Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y