List fan militêre rangen fan de Nederlânske kriichsmacht

Dit is in List fan militêre rangen fan de Nederlânske kriichsmacht. De Nederlânske Striidkrêften kenne ferskate rangen. Dy binne fêststeld by it Keninklik Beslút fan 20 juny 1956, wêryn't de folchoarder en ûnderlinge ferhâlding bepaald waard fan 'e "rangen en stannen by de see-, de lân- en de loftmacht". It oangeande Keninklik Beslút waard ûndertekene troch keninginne Juliana en de ministers fan Oarloch en Float Kees Staf en fan Justysje Julius Christian van Oven.

De ûnderskate ûnderdielen fan 'e Nederlânske kriichsmacht omfiemje, yn folchoarder fan ôfrinnende hichte, de rangen sa't dy yn 'e tabel hjirûnder werjûn binne. Dêrby steane de oansprektitels kursyf fermeld. De oantsjuttings OF-1 t/m OF-10 en OR-1 t/m OR-10 jouwe de hichte fan 'e rang yn NATO-ferbân oan. En oangeande de rangûnderskiedingstekens moat fernijd wurde dat dy by de Militêre Administraasje en de Kavalery net yn goud mar yn sulver droegen wurde by de rangen fan sersjant/wachtmaster oant en mei sersjant-majoar/opperwachtmaster. De korporaalsrangen wurde by dy ûnderdielen yn wyt droegen.

Keninklike Lânmacht (KL) Keninklike Marine (KM) Keninklike Loftmacht (KLu) Keninklike Maresjesee (KMar)
opper- of flachofsieren
(NATO rang OF-10)
admiraal
admiraal
(út tradysje; rang bestiet net mear)
NATO rang OF-9
generaal
generaal
luitenant-admiraal
admiraal
(by it Korps Mariniers: generaal)
generaal
generaal
NATO rang OF-8
luitenant-generaal
generaal
fise-admiraal
admiraal
(by it Korps Mariniers: luitenant-generaal)
luitenant-generaal
generaal
luitenant-generaal
generaal
NATO rang OF-7
generaal-majoar
generaal
skout-by-nacht
skout-by-nacht
(by it Korps Mariniers: generaal-majoar)
generaal-majoar
Generaal
generaal-majoar
Generaal
NATO rang OF-6
brigadegeneraal
generaal
kommandeur
kommandeur
(by it Korps Mariniers: brigadegeneraal)
commodore
commodore
brigadegeneraal
generaal
haadofsieren
NATO rang OF-5
kolonel
kolonel
kaptein-op-see
kolonel
(by it Korps Mariniers: kolonel)
kolonel
kolonel
kolonel
kolonel
NATO rang OF-4
luitenant-kolonel
oerste
kaptein-luitenant-op-see
oerste
(by it Korps Mariniers: luitenant-kolonel)
luitenant-kolonel
oerste
luitenant-kolonel
oerste
NATO rang OF-3
majoar
majoar
luitenant-op-see 1e klasse
mynhear/mefrou
(by it Korps Mariniers: majoar)
majoar
majoar
majoar
majoar
subalterne ofsieren
NATO rang OF-2
kaptein
kaptein
(by de kavalery ritmaster, ritmaster)
luitenant-op-see 2e klasse âldste kategory
mynhear/mefrou
(by it Korps Mariniers: kaptein)
kaptein
kaptein
kaptein
kaptein
NATO rang OF-1
earste luitenant
luitenant
luitenant-op-see 2e klasse
mynhear/mefrou
(by it Korps Mariniers: earste luitenant)
earste luitenant
luitenant
earste luitenant
luitenant
twadde luitenant
luitenant
luitenant-op-see 3e klasse
mynhear/mefrou
(by it Korps Mariniers: twadde luitenant)
twadde luitenant
luitenant
twadde luitenant
luitenant
faandrich
faandrich *
(by de artillery en kavalery: kornet)
faandrich
faandrich*
kornet
kornet *
kapelmaster kapelmaster
*) de faandrich/kornet is gjin neffens Keninklik Beslút beëdige ofsier; de luitenant-op-see 3e klasse is dat wol
ûnderofsieren
NATO rang OR-8/9
adjudant-ûnderofsier
adjudant
adjudant-ûnderofsier
adjudant
(Operasjonele Tsjinst/Nautyske Tsjinst: opperskipper;
by it Korps Mariniers: adjudant-marinier, adjudant)
adjudant-ûnderofsier
adjudant
adjudant-ûnderofsier
adjudant
NATO rang OR-7
sersjant-majoar
sersjant-majoar
(by de artillery en kavalery: opperwachtmaster, opper)
sersjant-majoar
majoar
(Operasjonele Tsjint/Nautyske Tsjinst: skipper;
by it Korps Mariniers: sersjant-majoar-marinier, majoar)
sersjant-majoar
sersjant-majoar of majoar
opperwachtmaster
opper
NATO rang OR-6 NATO rang OR-5/6 NATO rang OR-6
sersjant 1e klasse
sersjant
(by de artillery en kavalery: wachtmaster 1e klasse, wachtmaster)
sersjant
sersjant
(Operasjonele Tsjinst/Nautyske Tsjinst: boatsman;
by it Korps Mariniers: sersjant-marinier, sersjant)
sersjant 1e klasse
sersjant
wachtmaster 1e klasse
wachtmaster
NATO rang OR-5 NATO rang OR-5
sersjant
sersjant
(by de artillery en kavalery: wachtmaster
wachtmaster)
sersjant
sersjant
wachtmaster
wachtmaster
korporaals
NATO rang OR-4 NATO rang OR-3/4 NATO rang OR-4
korporaal 1e klasse
korporaal
korporaal
korporaal
Operasjonele Tsjinst/Nautyske Tsjinst: kertiermaster;
by it Korps Mariniers: korporaal-marinier, korporaal)
korporaal 1e klasse
korporaal
maresjesee 1e klasse
maresjesee
NATO rang OR-3 NATO rang OR-3
korporaal
korporaal
korporaal
korporaal
maresjesee 2e klasse
maresjesee
manskippen
NATO rang OR-2
soldaat 1e klasse
soldaat
(by de artillery: kanonnier;
by de kavalery: huzaar)
matroas 1e klasse
matroas
(by it Korps Mariniers: marinier 1e klasse, marinier)
soldaat 1e klasse
soldaat
maresjesee 3e klasse
maresjesee
soldaat 2e klasse
soldaat
(by de artillery: kanonnier;
by de kavalery: huzaar)
matroas 2e klasse
matroas
(by it Korps Mariniers: marinier 2e klasse, marinier)
soldaat 2e klasse
soldaat
NATO rang OR-1
soldaat 3e klasse
soldaat
(by de artillery: kanonnier;
by de kavalery: huzaar)
matroas 3e klasse
matroas
(by it Korps Mariniers: marinier 3e klasse, marinier)
soldaat 3e klasse
soldaat
maresjesee 4e klasse
maresjesee

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Foar boarnen en oare literatuer, sjoch ûnder: References, op dizze side.