Ik seach jo hawwe de Famylje Goudûlefûgels tafoege oan de Kategory Fûgelsoarten. Is dat it doel fan dy kategory? De namme hat it allinnich oer "soarten".
Ik zie dat je de Familie Goudûlefûgels toegevoegd hebt aan de categorie Fûgelsoarten. Is dat de bedoeling voor die categorie? De naam noemt namelijk alleen de "soorten". Aliter 00.30, 10 des 2005 (UTC)

Excuus. Ik ben geen deskundige op het gebied van taxonomie. Quistnix 16.08, 16 des 2005 (UTC)
Der binne no aparte kategoryen foar de oare taksa.
Er zijn nu apart categorieën voor de andere taxa. Aliter 00.49, 17 des 2005 (UTC)

Ynterwiki troch bot Bewurkje

De lêste feroaring dy't Meidogger:RobotQuistnix dien hat by Jier, hat er wat núvers dien mei de ko:-ynterwiki.
Bij de laatste verandering die Meidogger:RobotQuistnix heeft aangebracht bij Jier heeft hij wat vreemds gedaan met de ko:-interwiki. Aliter 19.40, mai 4, 2006 (UTC)

Op 4 april in lege ynterwiki ka: foar Tomke. Aliter 21.13, mai 20, 2006 (CEST)

Ik zie niets verkeerds in de geschiedenis van het artikel. - Quistnix 06.36, jun 9, 2006 (CEST)

Myn ekskuus; blêderbrek. At de bot fierder op oarder brocht is dan kin er it de oare rin wer dwaan.
Mijn excuses; een bug in de browser. Als de bot straks weer in orde gemaakt is, dan kan hij het volgende keer weer aanpassen. Aliter 00.06, 20 jul 2006 (CEST)


De lêste feroaring dy't Meidogger:RobotQuistnix dien hat by 12 augustus, hat er wat núvers dien mei it alfabet fan de ynterwiki.
Bij de laatste verandering die Meidogger:RobotQuistnix heeft aangebracht bij 12 augustus heeft hij wat vreemds gedaan met het alfabet van de interwiki. Aliter 00.06, 20 jul 2006 (CEST)

  1. zh-yue:
  2. gearfetting fan 1. Aliter 02.53, 11 aug 2006 (CEST)
De volgorde wordt bepaald door een lijst in de bot-software. Ik zal eens kijken wat er veranderd is, maar ik kan door een vreemde verandering op sourceforge momenteel geen wijzigingen in de software meer uploaden. Andre Engels heeft hetzelfde probleem, dus wijzigingen die hij of ik in de bot-software maken, kunnen niet naar andere botgebruikers worden doorgestuurd - Quistnix 08.32, 16 aug 2006 (CEST)
Meidogger:TuvicBot hat ek datsoarte fan problemen, dat Meidogger:Tuvic hat in oare list makke foar fy:. Er hat lykwols noch net in nije rin dien, dat ik wit net at it no yn oarder is.
Meidogger:TuvicBot heeft ook dat soort problemen, en Meidogger:Tuvic heeft daarom een nieuwe lijst gemaakt voor fy:. Hij heeft echter nog niet opnieuw een reeks gedaan, dus ik weet niet of het nu werkt. Aliter 21.03, 16 aug 2006 (CEST)

Goed wurk Bewurkje

It moat leau'k alris sein wurde dat jo goed wurk dogge mei it oernimmen fan datums fan de jiersiden nei deisiden.
Het moet geloof ik wel eens even gezegd worden dat je goed werk doet met dat overnemen van data van jaarpagina's op dagpagina's. Aliter 00.06, 20 jul 2006 (CEST)

Dank voor het compliment. Ik probeer vooral te voorkomen dat pagina's leeg blijven. Dag- en jaarpagina's bieden goede mogelijkheden om toevallige bezoekers te verleiden door te klikken naar pagina's die ze niet echt zochten, maar wel willen lezen - Quistnix 08.36, 16 aug 2006 (CEST)

RobotQuistnix Bewurkje

Ek dizze bot hat problemen mei it alfabet:

Wikipedy:Bots#Ynterwiki Aliter 02.29, 23 aug 2006 (CEST)

Koarte side Bewurkje

Nijmegen - Revision as of 17.33, 8 feb 2006; RobotQuistnix. Kin it sa wêze dat dizze bot net neigiet at der (gewoane) ynhâld op de side stiet? Spitich; it hie dochs aardich west om te witten dat immmen alle tekst fuorthelle hie.. Aliter 23.28, 25 aug 2006 (CEST)

Yndieling Kategoryen Bewurkje

Dag Q. 'k Ben nu alle kategoriën langs gefietst enze zijn bijna allemaal "blauw". Twee vragen:

  • Een aantal "Berjochten" heb ik in de Kategorie: Wikipedy gestopt. Zou je die categorie eens willen bekijken? Is dat okee of horen sommige ergens anders?
  • [[Meidogger/Taal etc zou ik ook graag kategoriseren, dan is alle "Rood" weggewerkt. Is dat nodig, handig, wenselijk of overbodig?

GRoet, --Swarte Kees 26 feb 2010, 13.19 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Goed werk, Kees. Ik kijk er direct na het eten naar. Ik zie nu ineens dat ik te lang ben doorgegaan en mijn maag knort. Groet, Quistnix 26 feb 2010, 14.35 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Yndieling foto's Bewurkje

HiQ, Je doet prima werk met de kategorieën. Bij de Bysûndere Siden: http://fy.wikipedia.org/wiki/Wiki:Net-kategorisearre_%C3%B4fbyldings staan echter ook heel veel foto's die om een kategorie vragen. Daar heb ik niet veel sjûge over. Hoe kan ik kategoriseren straks vlotter laten verlopen? Of is dit meer Bots-werk?--Swarte Kees 28 feb 2010, 22.53 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Goedemorgen. Ik heb mij weleens met foto's beziggehouden op nl.wikipedia, maar dat had weinig zin, omdat de meeste plaatjes tegenwoordig van Commons komen. Het lijkt mij beter om ze daar goed te categoriseren dan op de lokale wiki's - Quistnix 1 mrt 2010, 14.33 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Wiskje kategoryen Bewurkje

Jûn Quistnix, ik wie niiskrekt dwaande mei de te wiskjen siden en seach datsto guons foardragen hiest omdat dy dûbeld wienen. Ast soks sjochst soest dizze dan sels ek bywurkje wolle. Alfêst tanke. --Geoffrey 26 apr 2010, 21.08 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Het viel heel erg mee en betrof maar een drietal categoriën, gr. --Geoffrey 26 apr 2010, 21.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]