Meindert Bylsma

Meindert Bylsma (Wergea, 11 novimber 1941) is in Frysk dichter, skriuwer, ûnderwizer en learaar nifelûnderwiis (handenarbeid) út Kimswert.

BiografyBewurkje

Hy wie earst ûnderwizer yn Drachten en Ynskedee. Yn de hjerst fan 1967 is Bylsma ien fan de oprjochters fan Operaesje Fers. Heart ta de dichtersgeneraasje fan 1968 en skriuwt ienfâldige, faak op bern ynspirearre fersen. Joech ek bondels yn eigen behear út.

BibliografyBewurkje

ProazaBewurkje

 • 1981 : Boartsjendewei. (novelle. Spesjaal nûmer fan it tydskrift Sonde, 8e jiergong nû. 32)
 • 1983 : Praat út in hynstekop (ferhalen)
 • 1986 : It grom spat alle kanten út (ferhalen)
 • 1992 : Fuortsmytballade yn es (roman)
 • 1995 : Hotputs en oare kremearkes (Ljochtmoanneboekje nû.7)
 • 1997 : Hite Bliksem (Boekewikegeskink nû. 9 – Nije kremearkes)
 • 1998 : Shit my mar lek (roman)
 • 2005 : Fan flierefluiters en droechstinners (kremearkers)
 • 2007 : Yn 't wylde wei
 • 2010 : De brêgesitter
 • 2015 : Allegearre snie: speurdersroman
 • 2018 : Moard yn 'e hitehei (detektive)

DichtwurkBewurkje

 • 1968 : De tévé op it jiskelân
 • 1968 : Broadtsje heal-om/Broodje half-om (mei Josse de Haan, en R.R. van der Leest)
 • 1969 : Yngreep (mei oaren)
 • 1970 : Boartlik boartskipje (mei oaren)
 • 1970 : Hipokrisie (mei oaren)
 • 1970 : Ynfiltraasje (mei oaren)
 • 1975 : Ugh
 • 1979 : Oant sjen yn Peasens-Moddergat (mei foto's fan Winfried Walta)
 • 1986 : Tekens fan hjoed nei juster (mei foto's fan Winfried Walta en Anny Bylsma)
 • 1988 : It spul troch it gat sjen
 • 1996 : Dy iene ielreager dy't opwjokket
 • 2001 : In faai hinnekommen
 • 2013 : Rys mei rezinen. Grôt mei krôde
 • 2019 : In balpinne tsjin 'e râne fan it trottwaar, Utjouwerij Elikser

FerskaatBewurkje

 • 1979 : Protest/portret (mei oaren)
 • 1983 : Doch-sels I. Karkribelje (toanielstikje mei ferskes foar bern) (mei oaren)
 • 1984 : Zangvogels (bondel mei liedsjes foar bern, oersette teksten fan Meindert Bylsma en Baukje Wytsma, gearstald troch Hans ten Have)
 • 1985 : Patat spesjaal (samling fersen, ferhalen, grappen en toanielstikjes foar bern) (mei oaren)
 • 1985 : Doch-sels II. In lês-, sjoch-, en dochboek (mei oaren)
 • 1985 : Doch-sels III. It geheim fan it Gouden Ljocht (toanielstikjes, berneferskes en spultsjes) (mei oaren)
 • 1987 : Sinteklazegedichten (mei oaren)

PrizenBewurkje

 • 1965: Rely Jorritsmapriis voor het verhaal Fan in greate man en in lyts mantsje
 • 1966: Rely Jorritsmapriis voor het gedicht De lifter
 • 1967: Rely Jorritsmapriis voor het gedicht Forgunning
 • 1968: Rely Jorritsmapriis voor het verhaal De blauwe bar
 • 1970: Rely Jorritsmapriis voor het verhaal Haedfilm

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes: