In muorre is in rjochtopsteande konstruksje fan bygelyks liem, stien, bakstien of wapene beton dy't as skieding tsjinnet tusken twa romt as perselen lân. It wurd is ôflaat fan it Latynske wurd murus (= muorre).

Muorre út ferskate stiensoarten

Der kin ûnderskied makke wurde tusken muorren:

  • losse- of frijstaande muorren;
  • muorren dy't part binne fan in gebou.

Bekende muorren bewurkje seksje

 
De kelimuorre yn Jeruzalem