De Lakringen, ek wel Taifalen neamd, hearden ta it stamferbân fan de Fandalen. Fan likernôch healwei de twadde iuw ôf oan waarden trije takken yn dit Eastgermaanske folk ûnderskieden, nammentlik de Asdingen, de Lakringen en de Silingen.

De Lakringen wiene bekend as tige oarlochsuchtich. Sy diene mei oan de Markomanne-oarloch ûnder it regear fan keizer Markus Aurelius. Yn 248/249 kamen se nei in plondertocht net werom yn harren gebiet yn Noard-Transsylvaanje. Hja rekken alhiel út de skiednis.

Literatuer bewurkje seksje

  • Hermann Schreiber, De Vandalen, Zegetocht en ondergang van een Germaans volk, Amsterdam 1979.
Germaanske folken feroarje
Allemannen · Ambroanen · Ampsivaren · Angelen · Angrivaarjers · Asdingen · Bajuwaren · Bataven · Boergonden · Bruktearen · Chasuarii · Dulgubnii · Fandalen · Fangionen · Fisigoaten · Fosy · Franken · Frisii · Gamaven . Gepiden · Goaten · Harii · Helisjers · Hermunduren · Herulen · Juten · Kananefaten · Kimbren · Kwaden · Lakringen · Langobarden · Lemovjers · Lugjers · Manimjers · Markomannen · Marobudui · Mattiakken · Naharvalen · Nemeten · Nervjers · Ostrogoaten · Rugjers · Saksen · Semnoanen · Silingen · Sitones · Sjamaven · Sjatten · Sjauken · Sjerusken · Skieren · Suëven · Sugambren · Suiones · Tenktearen · Teutoanen · Toksandrjers · Treveary · Triboken · Tubanten · Tudry · Ubjers · Usipeten · Volcae · Warnen