De Nemeten (Latyn, Nemetes) wiene in Germaanske stam út de tiid fan it Romeinske Ryk. Oarspronklik wie harren stamgebiet in part fan Gallia Belgica, letter hearde it by de Romeinske provinsje Germania Superior.

Galje om 54 f.Kr.; de Nemeten wennen tusken de Ryn yn it easten en de Treveri en Leuci yn it westen

De Nemeten wennen de linkerigge fan de Ryn bylâns. Yn it noarden wie it gebiet fan de ek Germaanske Fangionen, yn it suden wennen de Germaanske Triboken. De wichtichste stêd wie Noviomagum, it Speyer fan no.

Yn de Slavyske talen, it Hongaarsk en Roemeensk is it wurd Nemet de offisjele oantsjutting foar Dútsk(ers) yn it generaal.

Germaanske folken feroarje
Allemannen · Ambroanen · Ampsivaren · Angelen · Angrivaarjers · Asdingen · Bajuwaren · Bataven · Boergonden · Bruktearen · Chasuarii · Dulgubnii · Fandalen · Fangionen · Fisigoaten · Fosy · Franken · Frisii · Gamaven . Gepiden · Goaten · Harii · Helisjers · Hermunduren · Herulen · Juten · Kananefaten · Kimbren · Kwaden · Lakringen · Langobarden · Lemovjers · Lugjers · Manimjers · Markomannen · Marobudui · Mattiakken · Naharvalen · Nemeten · Nervjers · Ostrogoaten · Rugjers · Saksen · Semnoanen · Silingen · Sitones · Sjamaven · Sjatten · Sjauken · Sjerusken · Skieren · Suëven · Sugambren · Suiones · Tenktearen · Teutoanen · Toksandrjers · Treveary · Triboken · Tubanten · Tudry · Ubjers · Usipeten · Volcae · Warnen