Wynmole

(Trochwiisd fan Mûne)

In wynmole of wynmûne is in soarte mûne dy't de bewegingsenerzjy fan de wyn omset yn rotaasje-enerzjy fan de wjukken, dy't dêrtroch nuttich brûkt wurde kin, bygelyks foar it meitsjen fan elektrisiteit, it meallen fan nôt, it fersetten fan wetter of oare doelen. Wynturbines, dy't ek brûkt wurde om elektrisiteit op te wekjen, wurde faak ek 'wynmoles' of 'wynmûnen' neamd. De heechste 'wynmole' yn Nederlân is De Nolet, dy't 42 m. heech is en yn Skiedam stiet, mar eins in op in wynmole lykjende wynturbine is.

De âldste en ûnbestriden wynmolefernijings yn Nederlân datearje fan om-ende-by 1180.

Sjoch ekBewurkje