Meidogger oerlis:Swarte Kees/Argyf5

Lêste reäksje: 12 jier lyn troch J'88 by it ûnderwerp Omdraaien Fryske Top 100

haadside Bewurkje

Jûn Kees, nee ik ha de haadside noch net dien, want ik wit ek net krekt op hokker wize alles moat. Ik sit wat te út te prebearen op myn gebrûkersside. --Geoffrey 17 jan 2010, 19.29 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ljouwerter strjitten Bewurkje

Dat sil ik dwaan, as it waar aasent wat bettert. --Geoffrey 2 feb 2010, 23.22 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Vraag Bewurkje

Goedenavond. Mijn kennis van het Fries is beperkt dus ik leg mijn vraag (in het Nederlands) even aan jou voor: wat is de juiste spelling: Kategory:Folleybal of Kategory:Follybal? Ik probeer met behulp van mijn bot de categorie-interwikilinks te verbeteren, maar ik kwam wat dubbelingen tegen. Bij deze dubbeling kwam ik er niet uit. Groet, Quistnix 21 feb 2010, 21.21 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

It Fryske wurdboek fan J.W. Zantema jout follybal as goede stavering. Súkses fierder. Groetnis, --Swarte Kees 21 feb 2010, 21.29 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dank - Quistnix 21 feb 2010, 22.53 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik heb wat wijzigingen gemaakt. Als ik fouten maak, moet je het zeggen hoor! Nog een vraag: wat is goed: Kolombia of Kolumbia? - Quistnix 22 feb 2010, 12.21 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Liket yn it earste oankommen yndie net konsekwint, 'k sil der straks ris nei sjen. Tige tank foar jo oandacht hjirfoar. Kolombia is it lân yn Súd-Amearika, Kolumbia is alles dat mei Kolumbus te krijen hart, dus yn Noard-Amearika.--Swarte Kees 22 feb 2010, 12.34 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Tank!
Nieuwe vraag: wat is goed: Fenezuela of Fenezuëla? - Groet, Quistnix 22 feb 2010, 15.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Fenezuëla. Tank foar al jo ekstra wurk!
Tank. Nu kom ik er helaas niet meer uit, zie hier. Groet, Quistnix 24 feb 2010, 22.53 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Nieuwe vraag: Kategory:Fuotbaltrener of Kategory:Fuotbalcoach? - Naar mijn mening zijn ze eender, maar klinkt het eerste beter. Ik heb evenwel een klein beetje Fries bloed, maar geen Friese oren ;-) - Quistnix 26 feb 2010, 11.27 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Taal zit ook tussen de oren: Trener dan maar.--Swarte Kees 26 feb 2010, 11.28 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tresoar Bewurkje

Dei Kees. Kinne jo my sizze hokfoar ôfspraken as der krekt binne mei Tresoar as it om tige âld, lit ús sizze >100 jier, materiaal giet, dêr't boppedat gjin kopieerbefeiliging op sit? Drewes 22 feb 2010, 16.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dat is eins wat hingjen bleaun ferline jier: http://fy.wikipedia.org/wiki/Wikipedy:Oerlisside/Argyf12#Gearwurking_Wikipedy.2FTresoar_.283.29 Wutsje hat der doe efteroan sitten, hat ek in petear mei Tresoar hân, mei Mysha(?) miende ik, mar ik hawwe net folle mear heard of sjoen. Faaks wit Wutsje hjir noch wat oer, oars soenen jo dêrnei sels ek ris kontakt opnimme kinne mei Tresoar. Oer it algemien is oernimmen net in kwestje fan kopiearbefeiliging mar fan âlderdom en rjochten. Groetnis, --Swarte Kees 22 feb 2010, 17.14 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Tocht ik wol: jo feroarje seze yn sizze, mar gjin minske boppe de line Snits-Frjentsjer-Ljouwert-Dokkum seit sizze. Dit sydlings. Wat Tresoar oanbelanget: earst marris mei Wutsje prate. Drewes 22 feb 2010, 17.47 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Tanke foar de tip. Ik fyn it net slim, eare wa't eare takomt. Jo dogge oars ek moai wurk mei dy loftfoto's.Drewes 28 feb 2010, 12.08 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Categoriseren categorieën Bewurkje

Ik zie dat je de categorieën categoriseert. Prima werk, maar de interwikilinks kunnen gewoon blijven staan zo lang de namen van de categorieën zelf niet veranderen. Groet, Quistnix 25 feb 2010, 11.43 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tige tank!--Swarte Kees 25 feb 2010, 11.43 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ik zal komende weken proberen wat mee te helpen met het bijwerken van de bestaande categorisatie. Belangrijk is dat de overtollige categorieën (dus waarvan er twee bestaan met priecies dezelfde strekking, maar met een andere naam) worden verwijderd. Onder de Kategory:Bouwurk yn Fryslân vond ik er een paar, met andere voorzetsels (op/in). Zie ook Kategory:It Hearrenfean. Ik weet niet wat de goede schrijfwijze is en welke van de dubbele er moeten worden verwijderd. Misschien kun je daar binnenkort naar kijken. Groet, Quistnix 25 feb 2010, 11.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Spelling mag het probleem niet zijn. Als je zou wllen aangeven waar je tegenaan loopt, kunnen we samen vast een oplossing bedenken. Bedankt voor je hulp. Groet, --Swarte Kees 25 feb 2010, 12.02 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tekst foto's Bewurkje

It is net mear as maklikens Kees. (Hjir heart it thús.) Baai de wee: jo tips binne altyd wolkom. Drewes 1 mrt 2010, 19.21 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Larenstein Bewurkje

Dat der wiene mear as dizzen?---->[1]Drewes 2 mrt 2010, 23.18 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ja folle mear, mei myn sweager yn Baarn binne der noch foto's makke yn it saneamde "Cantonspark" en alle foto's fan Goudestein oant Maarssefean en noch folle mear, sis mar fyftich of sechtich! (sjoch [[2]]. No hie ik tocht om se earst del te heljen eardat se weidondere wurde en dan wer oan te bieden ûnder in oare lisinsje. Makker hokker lisinsje soe dat dan wêze moatte dan? --82.93.12.32 3 mrt 2010, 07.45 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dei Kees. Al jo foto's fan de wisklist binne op Commons te finen. De foto's dy't jo juster neamden net. Ik tink dat - oersiedend molkpantsje - Romaine gelyk hat wat de lisinsjes oanbelanget. As ik it ferhaal fan de Wiki Foundation goed begrepen haw moat der altyd in dûbele lisinsje keazen wurde en dy stiet al yn it karmenu, nammentlik de standertlisinsje CC-SA-BY en GFDL. Foar de wikipraktyk sil dit neffens my neat útmeitsje as it om sljochthinne plaatsjes giet. Tsja, it is wat yn de wrâld, sa is der neat en sa moatte jo pisje, sei ús pake al. Drewes 3 mrt 2010, 11.25 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Foar in part steane de ôfbylden op Commons, mar dêr he se sa'n giel tekstfek ûnderoan at in om eigenmakke wurk giet wêrby 't de rjochten frijjûn binne. It liket my ta dat der wat ûndernomd wurde moat om de dûbele lisinsje te krijen. Dochs delhelje en nij oplade, of kin it makliker? As ik te gau in nije ferzje oplaad, tinkt sa'n botte bot dat it deselde foto is en smyt er it fannijs yn it jiskefet, bin'k bang.--Swarte Kees 3 mrt 2010, 16.43 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Commons Bewurkje

Jûn Kees, bin jimme der al wat út hoe't it sit my dy ôfbyldingen? Moatte wy se no wol of net wiske wurde? Ik ha gjin idee hoe't ik allegear krekt yninoar stekt en hâld my de fierder net my dwaande. --Geoffrey 3 mrt 2010, 21.39 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Goejûn Geoffrey, Nee, 'k kin it net goed oersjen. 'k Bin no dwaande om wat foto's feilich te stellen mei in nije lisinsje, sadat se net fuortsmiten wurde en alle wurk foar neat west hat. Twa lisinsjes uis grif better as ien.Dan hoech ik dêr teminsten net oer yn te sitten. Maarris ôfwachtsje wa't hjir wat dúdlikheid bringe kin.--Swarte Kees 3 mrt 2010, 22.19 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Lisinsje oanpast Bewurkje

Hoi Swarte Kees, Het is me opgevallen dat je op een aantal afbeeldingen de lisinsje aangepast hebt. Ik wil je vriendelijk - doch dringend - verzoeken goed op te letten bij deze bezigheid. Bijvoorbeeld deze afbeelding (Ofbyld:Matahari.jpg) - dit was op fy.wiki als "PD" wat staat voor publiek domein. Publiek domein was in dit geval de licentie omdat de auteursrechten verlopen zouden zijn (bijvoorbeeld: auteur meer dan 70 jaar overleden). Dat betekend dat de afbeelding totaal vrij is van licentie-regels of beperkingen en dus geen naamsvermelding of iets dergelijks vereist.

Het is dan ook hoogst opmerkelijk bij zo'n afbeelding de licentie aan te passen naar "CC-BY-SA 3.0" zoals je hier deed. Je hulp en inzet is prachtig, maar pas wel op wat er gebeurd, want niet alles kun je zomaar ompluggen naar een andere licentie dat is in sommige gevallen zelfs licentiebreuk en dat is juist waar licenties voor bestaan.

Alleen de auteursrechthebbende kan het werk publiceren onder een andere licentie dan het origineel. Andere personen (zoals jij en ik) mogen slechts de afbeelding verspreiden onder de gegeven licentie of deze aanpassen met een soortgelijke licentie.

Verder bedankt voor je inzet! Krinkle 6 mrt 2010, 11.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tige tank, dy wienen my ûntkomd, in soarte fan bedriuwsblinens sis mar. 'k Sil alles nochris neirinne. Groetnis, --Swarte Kees 6 mrt 2010, 11.10 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Betankt far de moeite.
En trouwens, ik ferstea it meeste Frys wol, maar ik ha het nooit leren skroen, derom kies 'k meestol noch far it Nederloans om spelfouten te ferkommen. Afyn, mooie taol is it zeker wol --Krinkle 7 mrt 2010, 17.33 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dei Krinkle, jo skriuwen begryp ik fierders wol, dat dan geane wy mar moai sa troch. Ik hie jo hjir op dit plak witte litte wollen dat it weiheljen fan Mata Hari foar in part fuortkomd is troch it lijen om it samar ferdwinen fan ôfbylden op Commons. MH wie sa'n ôfbyld dêr't fan sein waard dat se op Commons stie, mar dat blykte net sa te wêzen. Dêr steane wol oare foto's fan har. 'k Miende har feilich stelle te kinnen troch de lisinsje te feroarjen. Goed dat jo my attint makken dat soks wer oare swierrichheden opleverje koe. Meitsje jo sels myn foarrige opmerking op fy: ûngedaan dêr't om jo oerlisside frege wurdt? Groetnis, --Swarte Kees 7 mrt 2010 17:51 (CET)
Sorry om weer lastig te vallen, maar ik moet meedelen dat PD niet hetzelfde is als GFDL/CCBYSA. PD = Publiek Domain; dat betekend dat alle rechten zijn vervallen of zijn vrijgegeven door de auteur. GFDL/CCBYSA betekend dat naamsvermelding is vereist en dat een afgeleid werk ook CC-BY-SA moet zijn. Ik doel op o.a. deze edit -- Krinkle 9 mrt 2010, 19.50 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
PS: Tot slot wil ik nog vragen waarom je überhaubt de licensies aanpast, tenzij een licensie GDFDL is (welke kan worden aangepast naar eeen GFDL/CC-BY-SA combinatie) kan het m.i. blijven zoals het is. Groetjes-- Krinkle 9 mrt 2010, 19.52 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Jûn Krinkle. Troch dy argewaasje mei dy Multibots okkerdeis, of hoe't de bots ek hjitte meie, bin ik yn de ûnderstelling rekke dat alle ôfbylden perfoarst allegear 2 lisinsjes hawwe moatte en dat se oars troch de bots as Multichill weihelle wurde of nominearre wurde foar wiskjen. Om te soargjen dat alle troch my oanmakke ôfbylden ek op de Wikipedy (en dus Commons) bliuwe jou ik alle lisinsjes fan troch mysels makke ôfbylden (lykas dy fan fort De Gagel) de standertlisinsje. Ommers: Der binne in tal ôfbylden fan de Fryske wikipedy ferdwûn en soks kin ik min oer, sadwaande. Better de fûl blaasd as de mûle baarnd wie myn ynstek. Mar ik begryp fan jo dat soks net allinnich mar foardielen oplevert. Gr,--Swarte Kees 9 mrt 2010 20:05 (CET)
Wanneer je je eigen afbeeldingen van licentie wil veranderen is dat OK. Maar wanneer het al Berjocht:Auteursrjocht Frij of Berjocht:PD-self is of een andere vrije licentie dan is het niet nodig hier iets aan te veranderen. Verder is het ook mogelijk om direct naar Commons te uploaden, dan bespaar je jezelf van al het gedoe er om heen. Dan kan de afbeelding direct overal worden gebruikt, en ook op fy.wikipedia dus.
  • klik hier voor de Upload-pagina (eigen werk)
  • Kies bestand en eventueel een betere naam bij Opslaan als
  • Vul de datum bij Date in, met het JAAR-MM-DD formaat (zoals 2010-03-09)
  • Vul een omschrijving in van de foto (wat is het), kies English, Nederlands of een andere taal (Frysk) in Description
  • Kies als licentie, bijvoorbeeld, Eigen werk, copyleft (Multi-licentie GFDL, alle CC-BY-SA) AANBEVOLEN
  • Wanneer je er tijd/kennis voor hebt, plaats het in een goede (er zijn genoeg vrijwilligers op Commons die het voor je doen, of leer het zelf op Commons:Categorieën.
  • Bestand opslaan !
Success -- Krinkle 9 mrt 2010, 20.26 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Us Simone Bewurkje

Jûn Kees. Ik haw har yndie al om in foto frege. Drewes 11 mrt 2010, 21.41 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Strobosser Trekfeart‎ peinje Bewurkje

Hallo Swarte Kees, Is der wat mear oer de peinje te sizzen as allinnich dat dy slein is? No liket it sa'n o-ja-ek-noch. Is der eat te sizzen oer at it itselde jier wie of krekt net, of at dy troch de Dokkummers slein is? Mysha

Dei Kees. Hjir [3] mear oer dy peinje. Drewes 12 mrt 2010, 12.17 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Oare tabak Bewurkje

Jûn Kees. Wy hawwe no fan beide doazen wat. Djoere en bysûndere en in ienfâldige fan ús pake Auke. War oars: hiene jo okkerdeis net kontakt hân mei Byldbank Ljouwert? Witte jo hoe't dy lju foar it brûken fan âlde foto's oer steane? Drewes 15 mrt 2010, 17.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dat gie doe oer in foto fan Mariënburg. Men woe der wol oan meiwurkje, mar net lykas by Tresoar leau'k. Dêr wie doe ek gjin sprake fan, ik frege doe streekrjocht om ien spesifike foto, dy waard ek beskikber steld as de namme fan it Argyf der mar by stean soe. Mar it is de fraach wurdich fansels. Kontakten rinne fia Jelle Hoekstra tastel 058-2332363 of fia in eamel: jhoekstra#leeuwarden.nl. Of fia assistinte Hester op tastel 058-4092 of per eamel hpostma#leeuwarden.nl,--Swarte Kees 15 mrt 2010, 17.54 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fryske aksjegroepen Bewurkje

Moarn bêste Kees,

Ik ha dy foto's fan www.grutskopfryslan.eu. Ik ha sis mar in 'skermprint' makke en dêrfan in fotobestân makke. Soe mooglike eigen wurk wêze kinne. No lês ik op de webside fan de Ljouwerter dit:

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van afbeeldingen en teksten moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen SDALC de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Wy foldogge oan it betingst dat wy sûnder kommersjele yntinsje wurkje. Ik ha ek oare kranteberjochten op oare Wikipedy's neamd, en dêrby waard by it ûnderskrift fan de foto de krante neamd. Soe dat sa wol goed wêze? Ik feroarje it fuortendaliks. Is dat sa wol goed mei de betingsten fan de auteur en Wikipedy? Freonlike groetnis --Kening Aldgilles 20 mrt 2010, 09.58 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]


Ik ha de argyfbehearders fan de Ljouwerter Krante niiskrekt in e-mail stjoerd. Mar sjen wat hja sizze. --Kening Aldgilles 20 mrt 2010, 11.41 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fryske Wikipedy Bewurkje

Hallo Swarte Kees, bedankt voor de inlichtingen. 'Knolsteenbreek' stond op eerdere versies van de Friese sites van 'Skierstins' en 'Dr. Botke', maar ik had het al zien, dat dat niet de Friese naam is. De Nederlandse teksten zijn al verwijdert. Het moest nu op de juiste rij zijn. Voor het gewoon maak ik ook geen Friese sites, alleen mocht ik wat toevoegen aan sites, die in verband staan met Saterfriese sites of persoonen met betrekking op het Saterland. Het is ook nog wat moelijk voor mee, de Nederlandse, Fries en Saterfriese taalen uit elkaar te houden. Kunt U de overtollige site 'Knolsteenbreek' weer verwijderen? Hartelijk bedankt. Groetnis, -----Bernd 21 mrt 2010, 22.05 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik sil der in wiskwarskôging by sette. Lit it jo net wjerhâlde om oanfollings te jaan op de Fryske Wikipedy wêr't soks kin. Groetnis, --Swarte Kees 21 mrt 2010, 22.35 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ierde Bewurkje

Hallo Swarte Kees, op de Siede Ierde is heden merdere keer vandalisme pleegt, kunt U het teruchdraien? Gröitnis, ----Bernd 22 mrt 2010, 21.44 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dat sil ien fan de behearders (moderators) efkes dwaan moatte..--Swarte Kees 22 mrt 2010, 21.50 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Servaas Zwart(s) Bewurkje

Hallo, Wy hawwe no Servaas Zwart en Servaas Zwarts. Ik soe sizze dat de twadde de goede is, dat dan soe de earste dêr yn opnaam wurde moatte? Mysha Jo ha gelyk. Fiel jo frij,--Swarte Kees 31 mrt 2010, 15.53 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Kategory:Hynsteride Bewurkje

Goeie,

Ik sjoch dat jo hjoed de Kategory:Hynsteride oanmakke hawwe. Mar dizze kategory bestiet al ûnder de namme Kategory:Hynsteriden soene jo side yn de troch jo oanmakke kategory dêr hinne ferhuzje wolle? Oar wurd it in grutte rotsoai... --Wikiice 7 apr 2010, 17.18 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Lútsen Wagenaar Bewurkje

Moin Swarte Kees, let op, de nieuwe siede Lútzen Wagenaar is dubbelt met Lútsen Wagenaar. Groetjes, --Bernd 9 apr 2010, 22.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Blinders, dat wie my ûntkomd. Haw it niis yn elkoar skood. Tige tank,--Swarte Kees 9 apr 2010, 23.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bant en Bandt Bewurkje

Der binne in Bant (Lemmer) en in Bandt. Witte jo ek as it deselden binne?, --Sneuper 10 apr 2010, 13:16 (CEST)

Wol skerp sjoen, it lykje my deselden te wêzen. Ik sil der ris efteroan om it nei te freegjen.--Swarte Kees 10 apr 2010, 14.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Walta Bewurkje

Dei Kees. Yndie, net folle biografyske feiten op ynternet te finen. Ik haw ek gjin dokumintaasje oer de man yn'e hûs. Drewes 11 apr 2010, 11.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

List fan Fryske iisklubs Bewurkje

Hallo Kees, Wat is de goede ferzje, List fan Fryske iisklubs as List fan Fryske iisclubs? Wie dit oars net Fryske iisklups? Mysha

Hie ek kind, no mar yn elkoar skood. It liket der op dat it nijste Fryske Wurdboek der yndie klups fan meitsje sil.--Swarte Kees 12 apr 2010, 17.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ja, ik haw dat Frysk Hânwurdboek, dat sadwaande. Mysha

Plak yn... Bewurkje

Bêste Kees,

Ik sjoch dat jo sa no en dan kategoryen foar doarpen en buorskippen meitsje yn de kategory Plak yn... Mar ferjit dan net om it doarp as buorskip sels ek ta te foegjen oan die kategory. Oars binne de kategoryen binnen de koartste kearen wer in grutte rotsoai.

Mei Freonlike Groetnis, --Wikiice 21 apr 2010, 18.55 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik sil der tenei better om tinke.--Swarte Kees 21 apr 2010, 18.59 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Swarte(n)dyksterskâns Bewurkje

Hallo, By Linde en by Breeberch hasto "Swartendyksterskâns" skreaun, mar no hawwe wy it dêr by it oerlis oer at it net "Swartedyksterskâns" wêze moat. Hiesto in grûn foar dy stavering? Mysha

No nee, it oerlis wie my ûntkomd. Fiel jo frij om it oan te passen,--Swarte Kees 26 apr 2010, 17.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Nee, dat oerlis wie der noch net doe't jo dat skreaunen. It wie allinnich dat wy der no mei sieten wat it wurde moast. It is no al oanpast, leau'k. Mysha

Fersetsminsken Bewurkje

Heu Kees. Hat de evhhf noch wat te sizzen oer Krijn van der Helm en Piet Oberman? Drewes 29 apr 2010, 17.11 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Van de Helm wurdt net neamd, gegevens oer PO steane al yn it wikipedy-artikel neamd,--Swarte Kees 29 apr 2010, 17.37 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Tank foar it neisjen. Drewes 29 apr 2010, 17.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Thanks for the translation! Al we need now is updating the template and the job is done :) --Ida Shaw 3 maaie 2010, 16.13 (CEST)

Nederlands? Bewurkje

Spreekt uw nederlands (of beter, Engels)? Mjroots 15 maaie 2010, 09.17 (CEST)

In bytsje,--Swarte Kees 15 maaie 2010, 09.20 (CEST)
Klaailânsmole werd gesloopt in 2010, zal worden herbouwd op Ferwert naar een molen (De Non), die afbrandde in 1990 vervangen. Mjroots 15 maaie 2010, 09.25 (CEST)
[hjir] stiet: Op 19 januari zijn de kap en het achtkant van de Klaailâns Mûne (bouwjaar 1865) van hun plaats getakeld en over de weg naar een loods in Marrum gebracht. Daar zal de restauratie van deze delen van de molen door bouwbedrijf Kolthof plaatsvinden. De onderbouw van de molen krijgt een nieuwe fundering. Ook wordt de in 1947 aangebrachte pompkelder hersteld. In de loop van dit jaar zullen het achtkant en de kap weer worden teruggeplaatst. Het herstelwerk aan het achtkant en de kap is klaar. dat soe betsjutte dat er net fan it stee komt mar wer opboud wurdt.--Swarte Kees 15 maaie 2010, 09.43 (CEST)
De Hollandsche Molen zegt dat de molen zal worden herbouwd op Ferwert. Mjroots 15 maaie 2010, 10.10 (CEST)

Wurkkampen Bewurkje

Goejûn Kees. Hat de evhhf noch wat te sizzen oer wurkkampen, benammen Kamp Warkum en de Kampen fan Himrik (Sparjeburd)? Drewes 17 maaie 2010, 18.16 (CEST)

Der steane omraak keunstners yn en persoanen en dan benammen út it tiidrek 1958-1974. Dat de WO2 krijt net folle omtinken..--Swarte Kees 17 maaie 2010, 18.31 (CEST)
Wie ik al benaud foar. Alles wat Fryslân ek mar yn de fierte min meitsje kinne soe, kriget gjin omtinken. Drewes 17 maaie 2010, 19.16 (CEST)

Auteursrjocht Bewurkje

Auteursrjocht Drewes 20 maaie 2010, 23.47 (CEST)

Kees, hawwe jo sjoen dat der in berjocht foar jo op myn oerlisside stiet? Drewes 21 maaie 2010, 18.02 (CEST)
Ik hie it net sjoen, danke wol. Mar ik wit net wat der no krekt bedoeld wurdt. Efkes dúdliker formulearje: Stel ik nim it boek Frisia Illustrata (fan Waanders út de jierren '80 leau'k). Dêr steane in bulte âlde skilderijen yn fan sis mar 17-19e ieu. De skilder hat gjin rjochten mear. De útjouwer set sa'n ôfbyld yn it boek en jout it út. No lis ik him ûnder de sken ( samar klear) en lês de foto út it boek yn en bied dêrnei de ynskende foto oan de Wikipedy oan. Mei soks...?.--Swarte Kees 21 maaie 2010, 18.10 (CEST)
Kees, Ik wit fan neat en haw nearne ferstân fan, mar wol oeral in miening oer (© Erven Gerard Reve), mar Mysha snap ik ek net rjocht. Mar, Aliter ferwiist nei auteursrjocht en dêr docht bliken út, at ik it goed begryp, dat it wol mei. Wat ik wolris doch, is ferwize nei in boarne fan myn boarne, sa gean ik fragen oer legitimiteit en auteursrjochtfragen út de wei. Gjin minske dy't der wekker fan leit, wier. Myn fierdere kleisang is te lêzen op de oerlisside fan Mysha. Drewes 21 maaie 2010, 18.48 (CEST)

Taco Scheltema Bewurkje

Jûn Kees, ik lês dat by Taco Scheltema syn bertedatum net wis is. Yn it artikel stiet no twa kear deselde datum. Soesto dêr noch ris nei sjen wolle. Ik sels ha gjin boarnen oer dizze man. --Geoffrey 15 jun 2010, 22.44 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hayo Tuinhout Bewurkje

Jûn Kees, soesto nochris nei de stjerdatum fan Hayo Tuinhout, der stiet no 1715, wylst der yn 1757 berne is. It sil wol 1815 wêze moatte, tinkst net? --Geoffrey 17 jun 2010, 19.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

No it is noch folle mâlder: 1811,--Swarte Kees 17 jun 2010, 19.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Wikipoater Bewurkje

Hallo Kees, Ik kaam in fraach fan dy tsjin oer foto's dy ferdwûn wienen, en dêrst in oare lisinsje opsette woest. Ik wit net at dêr al in antwurd op fûn is. Oars soe ik sizze: At der noch earne op in wiki in ferzje is, dan soest dy dellade kinne en dan wer oanbringe mei in oare lisinsje. Ik soe sizze dat hjir op de Fryske Wikipedy hielendal frijjûn ek net in probleem wêze soe. Mar at der nearne mear in ferzje sichtber is, dan moast in behearder freegje. Ast witst wat de krekte namme wie, dan kin in behearder in wiske side of foto werombringje, at it net te lang lyn is. Hoi, Mysha

Hallo, good ~morning! Bewurkje

Sorry to bother you, I apologize sincerely I don't speak your language so I hope you'll forgive me for using English. My name is Claudi Balaguer (User Capsot from the Catalan and Occitan Wikipedias) and I'm currently working on a campaign to help our association "Amical de la Viquipèdia" in order to be accepted as a Chapter (an intermediate superstructure between the Wikimedia Foundation and the Wikipedias), demand which hasn't been accepted until now because Catalan is not a state language. I think you understand very well what it is to speak a minorized language , to strive to protect and preserve it and I hope you will think our cause is just since it might open the door to all the minorized or stateless languages which can't currently apply for a Chapter even though they might be organized and working hard! In order to support us, you can paste the following template Wikimedia CAT in your userpage and/or sign the link of the template. Thanks again for your attention, I wish you a pleasant, sunny and warm summertime, take care, Capsot 27 jun 2010, 12.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Hielendal betankje Bewurkje

foar dizze wiziging! Groetnis --Hardcore-Mike 1 jul 2010, 23.18 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik winskje jo in moai weekend! --Hardcore-Mike 3 jul 2010, 00.01 (CEST) (Of zal it hjir as 'wykein' of 'sneinoer' neamd wurde?)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Sneinoer wurdt eins net mear brûkt, it is wat âldfrinzich. Wol in hiel moai wurd om tenei wer mear te brûken trouwens.--Swarte Kees 3 jul 2010, 09.28 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Oké. En 't wurd 'wykein'? Is dit in dizze sin ek korrekt Frysk? --Hardcore-Mike 4 jul 2010, 12.06 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Bêst genôch,--Swarte Kees 4 jul 2010, 12.19 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Tank foar'e ynformaasje, --Hardcore-Mike 4 jul 2010, 12.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Nije fraach fan my oan jo Bewurkje

Dei Swarte Kees,
ik wylde freegje wat it Fryske wurd 'boppeslach' ynhâlde. Neffens my is it Fryske wurd 'boppe' it Nederlânsk wurd 'boven' en 'slach' moat wol 'slag' wêze. In t Dútsk moat wierskynlik yn 'Aufschlag' ferdútskje wurde of net? -- Hardcore-Mike 6 jul 2010, 16.25 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

In boppeslach is in 'súkses' of 'meifaller'. It is in term út it keatsen. --Swarte Kees 6 jul 2010, 16.30 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Ah ja. Dus in it Dútsk goed kin dêrnei te ferdútskje as 'Erfolg' of 'Mitgerissen'. Ik tank jo foar dizze detaillearre ynformaasje en ik hoopje dat myn Frysk is net hielendal sa ferkeard. Hoi --Hardcore-Mike 8 jul 2010, 20.40 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

'bernspylster' Bewurkje

op dútsk Kinderschauspieler. Groetnis --Hardcore-Mike 12 jul 2010, 21.38 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bernakteur bêst genôch? --Hardcore-Mike 12 jul 2010, 21.57 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
No is it my noch net rjocht dúdlik: is dat dan in bern da't akteur is of in folwoeksene dy't in bern spilet?--Swarte Kees 12 jul 2010, 23.43 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Net goed sjoen: ien dy't fan 2001 is kin noch net folwoeksen wêze, dus bernakteur soe kinne.--Swarte Kees 12 jul 2010, 23.49 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Dei Swarte Kees, dat is krek. 't famke Aryana Engineer was in 2009 earst acht jier âld. Se is sa wol in bernaktuer. Sorry foar't mis yn dizze artikele. Mar is Frysk net myn memtaal. Ik moat ommers noch hiel gâns yn myn wurdboek sjen. Hoi -- Hardcore-Mike 13 jul 2010, 16.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Nochris Mouwe/Moe/Mûdjip en -wei Bewurkje

Wolle jo op myn oerlisside sjen? Dêr haw ik sa'n ûnbidige lape tekst foar jo delset. Dêr woe ik jo side net mei folprûze.Fyntyn 13 jul 2010, 15.12 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Bokwerts Bewurkje

Bokwert en it Bokwerter belang fertsjinje in artikel. Dogge jo dat mar. Mei iens? Drewes 13 jul 2010, 18.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Ik sil it Doeke Vaartjes ris freegje..--Swarte Kees 13 jul 2010, 18.44 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Jawis, plak it in oar mar wer op'e lea. Groetenis, Drewes 13 jul 2010, 19.05 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

My oersetting fan't nederlânske artikele 'Isabell Fuhrman' Bewurkje

Goeie Swarte Kees, mar sjen dizze artikele. Alhiel tank en groetnis --Hardcore-Mike 22 jul 2010, 20.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tank! --Hardcore-Mike 22 jul 2010, 23.16 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

fierljeppen Bewurkje

By de side oer it fierljeppen stie it nije rekord noch ferkeard yn de list. Ek seach ik dat op 2 jannewaris dizze side útwreide is http://fy.wikipedia.org/w/index.php?title=Fierljeppen&action=historysubmit&diff=276493&oldid=248763 Dit frysk moat tink ik efkes nei sjoen wurde, it liket wol in serieuze bydrage, kinne wy dat earne kontrolearje at dit kloppet? P.S. Ik wie der justerjûn by (yn Burgum), wie echt geweldich. Nei it fantastyske p.r. fan 20.48 fan Ysbrand noch efkes in nij Nederlânsk rekord. Haw Bart noch efkes op de foto set, sil ik ien fan dizze dagen wol efkes op commons sette (tegearre mei de PC-foto's). Theun 6 aug 2010, 22.31 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Danke Theun, ik sil de side efkes neirinne. Groetnis, --Swarte Kees 6 aug 2010, 22.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

It Artikele 'East-Berchisk' op myn NL-Meidoggerpagnina Bewurkje

Goeie beste Swarte Kees,

ik haw hijr in nije artikele in it Frysk ferfryskje. Is my stavering en spraaklear best genôch? Hieledal tank en groetnis fan -- Hardcore-Mike 16 aug 2010, 20.46 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tynje (mear as in fiskdaam) Bewurkje

Ik bin wer op it nêst. Sjoch a.j.w. nei myn ynstruier op Oerlis:Tynje (fiskdaam) Fyntyn 11 sep 2010, 20.02 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Dante Alighieri Bewurkje

Jûn Kees, do hast in stobbe-artikel oanmakke fan Dante Alighieri dêr't fan bliken docht dat it al bestiet, sjoch: Dante Aligiery. Sille wy der mar in redirect fan meitsje? --Geoffrey 5 okt 2010, 20.47 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Nije haadside Bewurkje

Goeie,

Ik ha in konsept makke foar de nije haadside. Sjoch hjir mar. Miskien fynsto myn konsept prachtich moai, miskien hasto in folslein oare miening. Graach de oerlisside (kopke 'Nije haadside') brûke foar diskusjes, fragen en opmerkingen. Mei freonlike groetnis --Kening Aldgilles 9 okt 2010, 20.51 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Stillibben Bewurkje

Goeie Kees, tige tank foar it oersetten fan in stik dat ik folslein fergetten wie. Drewes 17 okt 2010, 11.24 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Piip Bewurkje

Nochris goeie, tige tank foar it oersetten fan in stik dat ik folslein fergetten wie. Drewes 17 okt 2010, 14.35 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Iso-koade Skotlân Bewurkje

Hallo, Ik wit net at der bysûndere koades binne yn de fuotbalkompetysjes dêr't Mark de Vries oan mei docht, mar at der ISO-koades brûkt wurde foar dy flagen, dan wie Skotlân GB-SCO. Mysha

Sorry dat ik ynbrek op it Oerlis fan Swarte Kees, Mar ik ha hjir op de fryske Wikipedy noch gjin flagge berjochten sjoen mei ISO koades. Mar de berjochten dy't der al binne, binne goed brûkber.

Sjoch:

Mar neffens my is der noch net in Berjocht fan skotlân mei alinne in Flagge. Groetnis Wikiice
Binne dy List fan berjochten fan Flaggen flagen net mei ISO-koade? Moat ik dêr in Berjocht:Flagge GB-SCO bymeitsje? Mysha
Fiel jo frij,--Swarte Kees 21 okt 2010, 12.42 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Der binne hjir gjin berjochten mei ISO koade mar Skotlân stiet wol tusken de berjochten mei YOK koade, en mei Lânoantsjutting. Ik soe net Flagge GB-SCO dwaan want dan wy'kt it tefolle ôf fan de oare berjochten mei allinne de flagge, {{Flagge GB-SC}} lyket my better.Wikiice 21 okt 2010, 12.45 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Goed, ik haw oannaam dat de flage berjochten yn de List fan berjochten fan Flaggen ISO-koades brukt, en ik haw dat sa dan ek dien foar Berjocht:Flagge GB-SCO, Berjocht:Flagge GB-ENG, Berjocht:Flagge GB-WLS en Berjocht:Flagge GB-NIR, de fjouwer ISO-koades foar parten fan Grut-Brittanje. Dy lykje dan sa:  ,  ,   en  . Lykwols is it foar GB-NIR eins net goed; dy flage jildt al mear as tweintich jier net mear, mar hja hawwe no gjin oare flage as de unyflage. Hoe dogge wy dat? Mysha
Ik sil dizze nije koades efkes yn de list sette sadat oaren se fyne kinne ik fyn it wol jammer datst se oars makke hast as de oaren dat kin verwarring jaan. Wikiice 21 okt 2010, 13.22 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Mar ik haw dy berjochten dochs krekt itselde makke as de oaren:
"Berjocht:Flagge <ISO-koade>". Wat is der dan oars oan? Dat is hoe parten fan lannen opnaam binne yn ISO 3166-2. In better oplossing dan de ynternasjonale standert is der ornaris net. Mysha
Dan is dat tafal ik hie net yn de gaten dat dat de ISO-Koade wie groetnis Wikiice 21 okt 2010, 13.56 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Yn 'e Bewurkje

Goeie, tank foar it meitinke by myn artikels, ien fraach: wêrom mei "yn 'e" net? Ik sis nea: "yn de". --Daan 23 okt 2010, 00.17 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Goeie Daan,

'e is mear sprektaal. It is net sasear fout mar in kwestje fan styl. Yn skreaune teksten wurdt meast de brûkt.--Swarte Kees 23 okt 2010, 07.23 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Lúkswâld Bewurkje

Beste Swartekees, sorry dat ik hier in het Nederlands schrijf, maar ik ben het Fries niet actief machtig. In deze toevoeging schrijf je dat Luxwoude pas laat ontstaan is en dat er nooit een kerk heeft gestaan. Of Luxwoude relatief jonger is dan Langezwaag durf ik niet te zeggen, maar aangezien het al in de bekende kapellenlijst van 1315 wordt genoemd, zou men toch wel mogen stellen dat 1. het een middeleeuwse oorsprong heeft en 2. wel degelijk een godshuis heeft gehad. Dat dat wellicht slechts een kapel was en geen feitelijke parochiekerk lijkt me dan minder belangrijk. Heb je overigens enig idee wanneer Luxwoude bij de protestantse gemeente Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude is gaan horen? Met vriendelijke groet, 87.210.77.94 23 okt 2010, 20.36 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Jûn 87.210.77.94, Ynfo komt fan hjir en op de doarpsside hjir stiet:Het samengaan van geloof en tragiek was het begin van het kerkelijk leven in Luxwoude... hjirút haw ik opmakke dat der gjin tsjerklik libben west hat. Fan in kapellelist is my neat bekend. Soks is oars wol de muoite wurdich om op te nimmen yn it artikel. Kinne jo dy boarne wat neier omskriuwe, is dy ek digitaal beskikber? Foar de datum fan it opgean fan de tsjerklike gemeente by LKL is my net mear bekend as dat wat op de boppeneamde side stiet ûnder "kerkelijk leven". Faaks kin de webmaster fan Lúkswâld jo fierder helpe oan nammen dy 't soks neigean kinne? Mei freonlike groetenis, --Swarte Kees 23 okt 2010, 20.58 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Beste Swarte Kees (ik heb ook hier maar even een gebruikersnaam aangenomen), internetverwijzingen naar de kapellenlijst zijn zeldzaam (je zou kunnen googlen op 1315 en kapellenlijst). Het boek Opsterlân van S.J. van der Molen is misschien nog het handigst om op te vragen. In het kort: de Duitse Orde was eigenaar van de kerk van Oldeboorn en haar dochterkerken. Welke kerken er allemaal precies op die lijst staan weet ik niet, ik heb alleen teksten gelezen die de kerken in Opsterland bespreken. In Fryske Plaknammen deel VIII blz. 19ff worden ze als volgt opgesomd: Beke, Suagh, Urathorp, Utrathorp, Sigerswalde, Backenvene, Weiningawalde, Hemericke, Luppingahusum, Wispolia, Urasuagh, Utresuagh, Lukeswalde. Dit zijn dus (Oud-)Beets, Beetsterzwaag, Ureterp, Olterterp, Siegerswoude, Bakkenveen/Duurswoude, Wijnjeterp, Hemrik, Lippenhuizen, Terwispel, Kortezwaag, Langezwaag en Luxwoude. Van der Molen meldt dan nog Rijp na Luxwoude. In het artikel in Fryske Plaknammen (dat over Olterterp gaat) worden naast de lijst van 1315 ook lijsten uit 1504 (belastingregister) en 1543 (beneficiaalboeken) genoemd; dan wordt Luxwoude al niet meer genoemd. Helaas zijn de beneficiaalboeken voor Aengwirden niet bewaard gebleven, dus is ook niet bekend hoe het toen met de parochie-eigendommen van Gersloot zat... Met vriendelijke groet, Notum-sit 23 okt 2010, 22.07 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Jûn, Notum tige tank foar jo yngeande sneupwurk, mar ris sjen oft der fierders noch wat te finen is. Ik haw wyls de ynfo wat oanpast nei oanlieding fan jo opmerking oer de kapel. Hooplik komme jo sels ek noch wat fierder oer de tsjerklike oergong fan Lúkswâld nei de prottstansketsjerklike gemeente by protestantse gemeente Langsweagen en Koartsweagen komd is. Groetnis,--Swarte Kees 23 okt 2010, 23.13 (CEST)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Projekt Olympyske Spullen Bewurkje

Bin op it heden dwaande mei it beskriuwen fan de Olympyske Spullen Wa't meidwaan wol oan dit projekt kin har op de projektside ynskriuwe. Wikiice 1 nov 2010, 19.36 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Tropysk reinwâld Bewurkje

Jûn Kees, tankewol datsto de oersetting ôfmakke hast, ik wie der mei stoppe en hie gjin nocht mear om it ôf te meitsjen en wie it ek sawat ferjitten. --Geoffrey 13 nov 2010, 19.00 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Fotorjochtegedoch Bewurkje

Dizze webside hat in moaie foto fan Marshall. Ik hingje oer nei it oarnimmen fan de foto, mei boarnefernijing fansels. Soe ik dan oanklage wurde? Wat tinke jo? Drewes 26 nov 2010, 17.42 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Nei de leeftiid fan de foto soe it hast kinne. Jo soene in mailtsje nei de webmaster fan de betreffende side stjoere kinne. Faaks is der noch wol in oar mailadres op dy side te finen?Groetnis, --Swarte Kees 26 nov 2010, 17.45 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]
Toe dan mar wer. Ik haw de webmaster oanskreaun. Groetnis. Drewes 26 nov 2010, 18.01 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

foto's wiskje Bewurkje

Hoi Kees, ik ha op dien fersyk de foto's wiske. Gr. --Geoffrey 6 des 2010, 17.13 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Omdraaien Fryske Top 100 Bewurkje

Goeijûn Kees. Ik haw der foar keazen om it sa te dwaan omdat it sa op gronolyske folchoarder stiet, ek in line mei de tekst derboppe. Ek haw ik sjoen nei hoe't de Nederlânske side fan de Top 2000 is. Sels fyn ik it ek wat better lêzen sa. Mar no moat ik sizze dat ik ek fyn dat der wat foar jo ferhaal te sizzen falt. Misskien dat in oar der noch wat oer sizze kin. Groetnis, J'88 14 des 2010, 21.09 (CET)Beäntwurdzje[beäntwurdzje]

Kwissipedy Bewurkje

Sjoch Kwissipedy

Werom nei de meidoggerside fan "Swarte Kees/Argyf5".