Nyk de Vries (Noardburgum, 2 jannewaris 1971) is in Fryske muzikant en skriuwer fan proazagedichten .

Nyk de Vries

Nei syn slagjen foar it vwo oan it Lauwers College yn Bûtenpost ferhuze er nei de stêd Grins. Hy woe earst wat mei muzyk dwaan, mar it konservartoarrium spruts him net oan. Hy sluet letter mei súkses syn stúdzje Skiednis ôf. Anno 2019 wennet en wurket De Vries yn Amsterdam.

Syn debútroman "Rezineknyn", yn 2000 útjûn troch Utjouwerij Frysk en Frij, spilet him foar in grut part ôf yn syn bertedoarp. Yn 2003 ferskynt de Nederlânske oersetting as Rozijnkonijn. Nyk de Vries foarmet mei Meindert Talma de redaksje fan it Frysktalich moanneblêd De Blauwe Fedde, dêr't yn 2001 yn boekfoarm de libbensferhalen fan 15 eigensinnige Friezen fan ferskynden ûnder de titel De Blauwe Fedde yn petear (Friese Pers). Yn 2006 ferskynt de roman 'Prospero', wêrfoar't in Nederlânske oersetting makke wurdt.

Yn it literêre tydskrift Hjir publisearret Nyk de Vries al sûnt 2003 syn proazagedichten. Dy binne opnommen yn Motorman dat in 2007 tagelyk ek yn it Nederlânsk ferskynde. Mei Meindert Talma, Albertina Soepboer, Tsead Bruinja, Jaap Krol en Abe de Vries foarmen se in nije generaasje Fryske skriuwers dy't út Grins wei ek it nije medium ynternet brûkten om de Fryske literatuer ûnder de oandacht te bringen.

Yn 2010 ferskynde Per ongeluk reed ik naar het zuiden en it jier dêrop noch in bondel mei proazagedichten: De dingen gebeuren omdat ze rijmen.

Yn 2016 wûn De Vries de Piter Jellespriis foar syn roman 'Renger' dy't yn 2015 ferskynde by de Arbeiderspers.

Nyk de Vries waard 21 novimber 2019 yn Ljouwert troch deputearre Sietske Poepjes beneamd ta de twadde Dichter fan Fryslân; hy folge Eeltsje Hettinga op.

Muzikaal begûn de Vries syn karriêre as sjonger fan gitaarband The Amp, letter makke hy diel út fan de Frysk/Grinzer band Meindert Talma & the Negroes.

  • Rezineknyn (roman 2000, Nederlânske oersetting yn 2003)
  • De Blauwe Fedde Yn Petear (ynterviewboek, red. Nyk de Vries en Meindert Talma, 2001),
  • Prospero (roman 2006, Nederlânske oersetting yn 2007)
  • Motorman (Fryske en Nederlânske proazagedichten, 2007)
  • Per ongeluk reed ik naar het zuiden (2010), Belcampo-rige
  • De dingen gebeuren omdat ze rijmen (2011), Nederlânsktalige bondel mei proazagedichten
  • Renger (2015), roman (Fryske en Nederlânske edysje)

Keppeling om utens

bewurkje seksje