Provinsjale Steaten fan Fryslân

Dizze side giet oer de Provinsjale Steaten fan Fryslân, sjoch foar it haadartikel oer de Provinsjale Steaten: Provinsjale Steaten.

Friesland wapen.svg

De Provinsjale Steaten fan Fryslân foarmje de folksfertsjintwurdigers fan de provinsje Fryslân. Dizze folksfertsjinwurdiging is fêstige in it Provinsjehûs yn Ljouwert. Ek de oare provinsjes fan Nederlân ha sa’n folksried.

De haadtaak fan de Steaten is it kontrolearjen fan de Deputearre Steaten, dy't it deiliks bestjoer fan de provinsje yn hannen ha.

De foarsitter fan de Steaten is de Kommissaris fan de Kening fan Fryslân. Sûnt 1 maart 2017 is dat Arno Brok.

SitferdielingBewurkje

Oant de Steaten-ferkiezings fan 2007 wienen der 55 sitten te ferdielen yn de Provinsjale Steaten fan Fryslân. Sûnt dat jier is dat werom brocht ta 43 sitten.

De earstkommende ferkiezings binne op 20 maart 2019. De sitferdieling fan de Provinsjale Steaten fan Fryslân sjocht der sûnt 1991 sa út:

Partij 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
CDA 19 18 18 16 12 8 9
PvdA 16 14 14 15 12 11 7
VVD 6 10 9 6 5 6 5
SP - 0 - 2 4 3 5
FNP 3 3 4 7 5 4 4
PVV - - - - - 4 4
KristenUny - - - - 3 3 3
D66 6 3 1 1 0 2 3
GrienLinks 2 2 5 3 2 2 1
Partij foar de Dieren - - - - 0 - 1
50Plus - - - - - 0 1
Provinciaal Belang Fryslân - 1 1 1 0 0 -
CU/SGP - - - 3 - - -
LPF - - - 1 - - -
SGP/RPF 2 2 2 - - - -
GPV 1 1 1 - - - -
AOV - 1 - - - - -
Totaal 55 55 55 55 43 43 43

Sjoch ekBewurkje

Keppeling om utensBewurkje