Wordfeud (útspraak: Weurdfjûûd) is de online fariant fan it wolbekende boerdspul Scrabble. It datearret út 2010 en is ûntwikkele yn Noarwegen. It spul is fergees as app yn te laden foar iPhone- en Android-tastellen. Yn de fergese ferzje wurdt it spul ûnderbrutsen troch koarte reklamefilmkes. In reklameleaze fariant kostet €2,39. De namme fan it spul wurdt ferskillend útsprutsen, mar de term Wordfeud komt út it Ingelsk en betsjut 'wurdfete'. Feud wurdt útsprutsen as "fjoed" mei in lange oe en in stimhawwende d.

De regels fan Worfeud komme foar it grutste part oerien mnei dy fan it boerdspul. Oars binne de soad fekken mei dûbele en trijedûbele wurdwearde en dûbele en trijedûbele letterwearde. Dat binne mear as by it boerdspul. It wurdt spile op smartphones en is eins neat mear as digitaal scrabble, mar mei tsjinstanners dy't net tsjinoer jo sitte mar thús op de bank, yn fergadering op it wurk of wêr dan ek op de wrâld. It is mooglik oant maksimaal 30 spullen tagelyk te spyljen mei sawol bekenden as willekeurige tsjinstanners. Dy willekeurige tsjinstanners wurde troch it spul by elkoar brocht. By Wordfeud kin in oare spiler útdage wurde dy't it spul op syn of har smartphone stean hat. De earste spiler leit in wurd, wêrnei't de tsjinstanner dêr in notifikaasje fan krijt. Dy hat dan 72 oere om in wurd te lizzen – en dêr skûlet fuort de krêft yn: do hoechst it net direkt wer op te pakken, in skoftke wachtsje mei ek. In spultsje kin sa maklik in wike duorje. Wylst kin binnen de applikaasje ek tsjetten wurde, om't it spul dy orizjinele sosjale komponint meijout. Oant no ta is it mooglik om te spyljen yn it Ingelsk, Frânsk, Spaansk, Nederlânsk, Sweedsk, Noarsk en Deensk. Meikoarten sil dy list útwreide wurde. It populêre telefoan-scrabblespultsje is oer in skoftke mooglik ek mei Fryske wurden te spyljen. De Afûk hat dêrfoar de Noarske makker fan it spul benadere. [1].

Punten kinne ferhege wurde troch wurden mear waarden te jaan. Dy spesjale fakjes hawwe as betsjutting:

Type Tal
fekjes 
Betsjutting Funksje
Θ 1      Startpunt 1x Letterwearde
Blank 160      1x Letterwearde
DL 24      Double Letter 2x Letterwearde
TL 20      Triple Letter 3x Letterwearde
DW 12      Double Word 2x Wurdwearde
TW 8      Triple Word 3x Wurdwearde

Spylfjild - Standert

bewurkje seksje
TL TW DL TW TL
 DL   TL   TL   DL 
DW  DL   DL  DW
TL DW TL
TW DW DL DL DW TW
TL TL TL TL
DL DL DL DL
DL DW Θ DW DL
DL DL DL DL
TL TL TL TL
TW DW DL DL DW TW
TL DW TL
DW DL DL DW
DL TL TL DL
TL TW DL TW TL

It spul ferget bytiden safolle omtinken dat petearen ôfkapt en ûnderbrutsen wurde as in spiler oan set komt. In kafee yn Swol socht yn septimber 2011 de publisiteit mei it ferbod op it spul yn it kafee.[2]

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  1. Wordfeud mooglik yn it Frysk
  2. Kafee yn Swol ferbiedet spul
Taalpuzels

anagrampuzeldrûdelfilippinehertpuzelhynstesprongkryptogramkrúswurdpuzelpaspuzelpazurgopentagrampuzelpetpuzelrebussânglêspuzelscrabblesitaatpuzelslashpuzelspiraalpuzelSweedske puzeltaartpuzeltrochrinnerweefpuzelwordfeudwurdfrisselwurdianwurdlwurdljedderwurdriuwenwurdsiker