List fan ryksmonuminten yn Snits

Wikimedia-list

De stêd Snits hat 103 ynskriuwings yn it ryksmonumintenregister. Hjirûnder in oersjoch. Foar in oersjoch fan alle beskikbere ôfbylden sjoch de Kategory Ryksmonuminten yn Snits op Wikimedia Commons. Sjoch ek de List fan gemeentlike monuminten yn Snits.

Objekt Oarspronklike funksje Boujier Lokaasje Ofbyld
. wurk-wenhûs ein 18e iuw Alde Komerk 21 Oude Koemarkt 21, Sneek.jpg
wurk-wenhûs Alde Komerk 46 Oude Koemarkt 46, Sneek.jpg
Tonnemafabryk fabryk 1950-1956 Alde Toppenhústerwei 6 Tonnemafabriek Sneek 03.JPG
Grutte of Martinytsjerke klokhûs plm 1498 Ald Tsjerkhôf 2 Klokkenhuis Sneek 10Cw.JPG
Wilhelminapark (Snits) 1898 Boalserterdyk 14 Wilhelminapark sneek.JPG
Wilhelminapark (Snits) tinkstien 1898 Boalserterdyk 14 Wilhelminapark Sneek, gedenkteken.jpg
túnmanshûs wenhûs 1898 (1905) Boalserterdyk/Alde Dyk 14 Wilhelminapark, tuinmans-parkwachterswoning.jpg
foliêre, fontyn park 1913 Boalserterdyk 14 Wilhelminapark, volière, fontein.jpg
dûbele sitbank tún en park 1920 Boalserterdyk 14 Wilhelminapark, dubbele zitbank.jpg
faas parkornamint 1919-1921 Boalserterdyk 14 Wilhelminapark, vaas.jpg
rotsfontein parkornamint 1919-1921 Boalserterdyk Wilhelminapark, rotsfontein.jpg
wen-wurkhûs wen-wurkhûs 1941 Dimpte Poartesilen 1 34007 Gedempte Poortezijlen 1.jpg
wurk-wenhûs Easterdyk 10 34058 Oosterdijk 10.jpg
wurk-wenhûs 1828 (1843) Easterdyk 59 Sneek - Oosterdijk 59.jpg
lânhûs wenhûs ± 1800 Geaukaai 15 Geeuwkade 15.jpg
Martinytsjerke tsjerke ± 1300 Grutte Tsjerkestrjitte 5 34008 Martini kerk.jpg
't Huys Grootsandt wurk-wenhûs . Grutsân 85 Grootzand 85, Sneek.jpg
wen-wurkhûs wen-wurkhûs . Grutsân 4 Grootzand 4, Sneek.jpg
wen-wurkhûs wen-wurkhûs . Grutsân 28 Grootzand 28, Sneek.jpg
wen-wurkhûs wen-wurkhûs mids 19e iuw Grutsân 32 Sneek5.JPG
wenhûs wenhûs 1902 Grutsân 34 Grootzand 34, Sneek.jpg
wen-wurkhûs wen-wurkhûs . Grutsân 36 Grootzand 32, Sneek.jpg
wen-wurkhûs wen-wurkhûs 1806 Grutsân 48 Grootzand 48, Sneek.jpg
wen-wurkhûs wen-wurkhûs . Grutsân 60 Grootzand 60, Sneek.jpg
wurk-wenhûs wurk-wenhûs 1660 Grutsân 78 34017 Grootzand 78, Sneek.jpg
Fluithûs (Snits) wurk-wenhûs ± 1650 Heechein 15 Sneek. Grootzand bakker.jpg
wenhûs 1619 Heechein 21 Hoogend 21, Sneek.jpg
wen-wurkhûs 1659 Heechein 24 Hoogend 24, Sneek.jpg
Ald Burger Weeshûs (Snits)-útwreiding sosjale soarch 1904 Kruzebruorrestrjitte 36 Sneek16.JPG
Ald Burger Weeshûs (Snits) sosjale soarch 1904 Lytse Tsjerkestrjitte 6 Administratiegebouw Old Burger Weeshuis..jpg
Hotel Ozinga, eardere stedsherberch horeka 1825-1850 Lemmerwei 8 Moeke jikke ozinga hotel.JPG
Brandenburgh (Snits) wen-wurkhûs 16e iuw Lytssân 1 34021 Kleinzand 1.jpg
. wen-wurkhûs . Lytssân 9 34022 Kleinzand 9.jpg
wen-wurkhûs wen-wurkhûs 1783 Lytssân 10 34023 Kleinzand 10.jpg
Frysk Skipfeart Museum wen-wurkhûs 1844 Lytssân 12 34024 Kleinzand 12.jpg
Fredehiem 1813 Lytssân 18 34025 Kleinzand 18.jpg
wen-wurkhûs 1827 Lytssân 20 34026 Kleinzand 20.jpg
wenhûs 1781 Lytssân 22 34027 Kleinzand 22.jpg
wenhûs Lytssân 30 34028 Kleinzand 30.jpg
wenhûs 1829 Lytssân 32 34029 Kleinzand 32.jpg
wen-wurkhûs Lytssân 34 34030 Kleinzand 34.jpg
wenhûs Lytssân 36 34031 Kleinzand 36.jpg
wenhûs Lytssân 38 34032 Kleinzand 38.jpg
wenhûs 1842 Lytssân 40 34033 Kleinzand 40.jpg
wenhûs 1790 Lytssân 42 34034 Kleinzand 42.jpg
wenhûs 1790 Lytssân 60 34035 Kleinzand 60.jpg
wenhûs Lytssân 68-70 34037 Kleinzand 68-70.jpg
wurk-wenhûs Lytssân 96 34038 Kleinzand 96 .jpg
wurk-wenhûs 1841 Liuwenburch 13 Voorgevel - Sneek - 20201986 - RCE.jpg
wurk-wenhûs Liuwenburch 22 34040 Leeuwenburg 22.jpg
± 1800 Liuwenburch 22a 34041 Leeuwenburg 22A.jpg
wurk-wenhûs 1825-1850 Liuwenburch 24 34042 Leeuwenburg 24.jpg
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke begraafplak 1892 Ljouwerterdyk 83 Begraafplaats bij Leeuwarderweg 83, Sneek.jpg
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke kapel 1892 Ljouwerterdyk 83 2601Sneek.JPG
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke kavaleryberch 1893 Ljouwerterdyk 83 Calvarieberg bij Leeuwarderweg 83, Sneek.jpg
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke tagongsstek 1892 Ljouwerterdyk 83 Toegangshek bij Leeuwarderweg 83, Sneek.jpg
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke grêfmonumint famylje Rooswinkel/Stockmann-Rooswinkel 1884 Ljouwerterdyk 83 Sneek10.JPG
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke grêfmonumint famylje Visser 1892 Ljouwerterdyk 83 Sneek12.JPG
Roomsk-Katolyk Begraafplak Sint Martinustsjerke grêfmonumint Martinus Lampe 1899 Ljouwerterdyk 83 Sneek8.JPG
Sportpark Ljouwerterdyk tribunegebou 1927 Ljouwerterdyk Sportpark leeuwarderweg sneek.JPG
Sportpark Ljouwerterdyk tagongspoarte 1927 Ljouwerterdyk Sportpark leeuwarderweg sneek.JPG
Ald Burger Weeshûs (Snits) hannel en kantoar 1904 Lytse Tsjerkestrjitte 6 Administratiegebouw Old Burger Weeshuis..jpg
Waltastins (Snits) wenhûs 1540 (1856) Merkstrjitte 5 Waltahuis-Sneek (stinskelder).jpg
Waltastins (Snits) wen-wurkhûs 1540 (1547 (útwr.) 1856 Merkstrjitte 5-7 34045 Marktstraat 5-7.jpg
Waltastins (Snits) oerheidsgebou 1540 (1547 (útwr.) 1856 Merkstrjitte 9 34047 Marktstraat 9.jpg
Stedhûs Snits oerheidsgebou 1478 Merkstrjitte 11 34048 Marktstraat 11.jpg
Stedhûs Snits oerheidsgebou 1819 Merkstrjitte 13 Townhall in Sneek.JPG
Grytmanshûs, eastlik diel oerheidsgebou 1761 Merkstrjitte 17 GrietmanshuisSneek1.JPG
Grytmanshûs, westlik diel wurk-wenhûs 1761 Merkstrjitte 19 GrietmanshuisSneek1.JPG
De Wynberch wurk-wenhûs 1842 Merkstrjitte 23 Marktstraat 23, Sneek.jpg
Kantongerjocht Snits gerjochtsgebou 1838-1839 Merkstrjitte 27 Sneek - Justitiegebouw.jpg
wurk-wenhûs 1800-1825 Merkstrjitte 29 Marktstraat 29, Sneek.jpg
wurk-wenhûs Merkstrjitte 12 Marktstraat 12, Sneek.jpg
wurk-wenhûs Merkstrjitte 14 Marktstraat 14, Sneek.jpg
earder gemeentehûs Wymbritseradiel oerheidsgebou 1864 Nauwe Noarderherne 1 34044 Nauwe Noorderhorne 1.jpg
Jagershûs of Ljouwerter Fearhûs wenhûs 1772 Twadde Easterkaai 43-44 34060 Tweede Oosterkade 43-44.jpg
Lêste Stoerbrêge brêge 1887 Twadde Easterkaai 43-44 Sneek - Laatste Stuiverbrug.jpg
wenhûs 1631 Singel 55 Singel 55, Sneek.jpg
wenhûs let18e iuw Singel 59 Singel 59, Sneek.jpg
Doperske tsjerke (Snits) Doperske tsjerke 1842 Singel 26-28 Singel, voorgevel - Sneek - 20201833 - RCE.jpg
Sint-Martinustsjerke (Snits) tsjerke 1869-1872 Singel 62 Sneek, Sint-Martinuskerk.jpg
Sint-Martinustsjerke (Snits) sakristy 1869-1872 Singel 64 Interieur sacristie, aanzicht gebrandschilderde glas-in-loodramen - Sneek - 20365929 - RCE.jpg
wenhûs 1781 Singel 80 Singel 80, Sneek.jpg
wenhûs ± 1790 Singel 90 Singel 90, Sneek.jpg
wenhûs Suupmerk 15 34072 Suupmarkt 15.jpg
wurk-wenhûs Suupmerk 21 34073 Suupmarkt 21.jpg
Suupmerk 10 34074 Suupmarkt 10.jpg
Wetterpoarte (Snits) fort, festing 1613 Wetterpoartsgrêft Sneek, watergate.jpg
wenhûs 1789 Wide Noarderherne Wijde Noorderhorne 1, Sneek.jpg
Stedsgrêft (Snits) wetterwei sûnt 1492 om de âlde stêd Sneek Stadsgracht 2008.jpg
Bolwurk (Snits) iepen ferdigeningswurk om ferdigeningswurk Bolwerk bij Kerkgracht 10, Sneek.jpg
Binnenstêdsgrêften 13e iuw Heechein, Grutsân, Lytssân, Liuwenburch en Suupmerk Sneek-gracht.jpg
Stasjon Snits stasjon 1882-1884 Kanaalstrjitte 16 Station Sneek 04.JPG
wenhûs wenhûs 1912 Stasjonsstrjitte 9-11 Stationsstraat 9-11, Sneek.jpg
wenhûs wenhûs 1912 Stasjonsstrjitte 24-26 Stationsstraat 24-26, Sneek.jpg
16 huzen yn Art-Nouveau-styl wenhuzen 1901 Julianapark Prinses Julianapark 2-15, Sneek.jpg
Looxmagrêft kaaimuorre 1905-1915 Looxmagrêft Kademuur Looxmagracht 3.JPG
Harinxmabrêge brêge 1920 Koopmansgrêft Sneek Stadsgracht Harinxmabrug.JPG