Puriteinen

(Trochferwiisd fan Puritanisme)

Puriteinen of Puritanisme

It puritanisme is in oantsjutting fan in opfetting fan it kristlik leauwen fan in radikale protestânske mienskip dat syn oarsprong yn Ingelân hat nei de tiid fan de reformaasje.

Seden en learBewurkje

It wurd puritein jout yn ús tiid in protestânske beweging fan de 16e iuw oant nei de 17e iuw oan. De puriteinen brûkten sels dizze term lykwols net om har sels dêr mei oan te tsjutten, it wurd beskriuwt altiten mear in religieuze praktyk as dat dêr in bepaalde tsjerke mei oanjûn wurdt. De ienichste beweging dy't troch it wurd puriteinsk oantsjutten wurde kin, is sûnder mis, it Kalvinisme, dat in grut oandiel hie yn de ûntjouwing fan de Prebyteriaanske tsjerke.

List fan PuriteinenBewurkje

ABewurkje

BBewurkje

CBewurkje

DBewurkje

EBewurkje

FBewurkje

GBewurkje

HBewurkje

IBewurkje

JBewurkje

LBewurkje

MBewurkje

NBewurkje

OBewurkje

PBewurkje

RBewurkje

SBewurkje

TBewurkje

UBewurkje

VBewurkje

WBewurkje

YBewurkje