In Anagram is in wurd of sin, dy't hielendal bestiet út de letters fan in oar wurd of in oare sin. It meitsjen fan angrammen is in faak diene wurdboarterij. Anagrammen wurde ek faak brûkt as pseudonym.

Anagram fan ien wurd bewurkje seksje

  • dripstien - presidint
  • epistel - sliepte
  • skiter - estrik
  • iderien - neiride
  • riedsel - lieders

Anagram fan meardere wurden bewurkje seksje

  • tegearre - Ate + Gerre
  • torpedo - op de toer

Anagrammen fan Fryske plaknammen bewurkje seksje

Sjoch ek bewurkje seksje