Prandingea

Prandingea is in buorskip yn Easterwâlde yn de gemeente Eaststellingwerf.

Earder lei Prandingea bûten de buorren fan Easterwâlde. Sûnt de jongste útwreiding leit Prandingea foar in part binnen de buorren. Prandingea is neamd nei in pleats dy’t dêr stie. De namme komt ek foar as Prandinge, Prandinga en Prantinge.