It Westbiltsk is de foarm fan it Biltsk, sa't dat sprutsen wurdt yn it westlike part fan 'e Nederlânske gemeente It Bilt, dy't ta de provinsje Fryslân heart. It taalgebiet fan dit dialekt omfiemet benammentlik de doarpen Westhoek en Sint Jabik, wylst Sint Anne en Nij-Altoena in tuskenposysje ynnimme tusken it Westbiltsk en it Eastbiltsk. It Westbiltsk ûnderskiedt him fan it Eastbiltsk trochdat de ynfloed fan it Frysk yn it easten fan it Bilt iuwenlang folle sterker west hat as yn it westen. It Westbiltsk is dus de "suverste" foarm fan it Biltsk, om it samar te neamen.

Westbiltsk
algemien
eigen namme Westbildts
lânseigen yn Nederlân
tal sprekkers ? (gjin gegevens)
skrift Latynsk alfabet
taalbesibskip
taalfamylje Yndo-Jeropeesk
  ● Germaansk
    ● Westgermaansk
      ● Súdwestgermaansk
        ● Nederfr.-Nedersaks.
          ● Nederfrankysk
            ● Nederlânsk
              ● Hollânsk
                ● Hollânsk-Frysk
                  ● Biltsk
                    ● Westbiltsk
dialekten gjint

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Buwalda, H.S., Buwalda, S.H., en Burg, A.C.B. van der, Woordeboek fan 't Bildts, Ljouwert, 1996 (Fryske Akademy), ISBN 9 06 17 18 309.
Talen en Dialekten yn Fryslân
Frysk Aastersk ● Hylpersk ● Klaaifrysk (Bjirmsk) ● Molkwardersk † ● Noardhoeksk (Eastnoardhoeksk • Westnoardhoeksk) ● Skiermûntseagersk ● Skylgersk ● Súdwesthoeksk (Lemsterlânsk) ● Wâldfrysk (Westereindersk)
Hollânsk Hollânsk-Frysk Amelânsk (Eastamelânsk • Westamelânsk) ● Biltsk (Eastbiltsk • Westbiltsk) ● Midslânsk ● Stedsk (Boalsertersk • Dokkumersk • Feanstersk † • Frjentsjertersk • Harnzersk • Kollumersk • Ljouwertersk • Snitsersk • Starumersk)
Westfrysk            Flylânsk †
Nedersaksysk   Kleastersk ● Pompstersk ● Stellingwerfsk (Eaststellingwerfsk • Haadstellingwerfsk • Kúndersk • Westhoeksk) ● Westerkertiersk (Kollumerlânsk)