De Wikipedy hat ek in side Jouswierpolder.

De Marlannen is it gebiet om it yn likernôch 1855 drûchmealde marke hinne, súdeastlik fan it doarp Jouswier. Yn 1926 waard de wynmûne ferfongen troch in elektrysk gemaal. It plusminus 80 ha. grutte gebiet is sûnt de yn de 80er jierren fan de foarige iuw foltôge ruilferkaveling yn eigendom fan Steatsboskbehear.

Marlannen
bysûnderheden
oerflak 80 ha
drûchlein 1855

Yn de maitiid is it in briedplak foar kobben, wytstirns en steltrinners as de klút. Troch sâlte parswetter is nei ferrin fan tiid, benammen nei de ôfsluting fan de Lauwerssee, in fegetaasje ûntstien fan sâltplanten. It is ien fan de pear plakken yn West-Europa dêr't brakwettersoarten as it sultsje en koartierige krabbekrûd binnendyks groeie. Der binne ek in protte fan it seldsumer wurdende goudknopke (Cotula coronopifolia) te finen.

Oare typyske plantesoarten fan de sâltige greiden lykas sâltige sparjekrûd, molkkrûd, hinnebal en sompesâltgers groeie dêr ek.

Natoergebieten fan Steatsboskbehear yn Fryslân

AlddyksgatDe Alde BoskBalksterboskBeekdelling AlddjipBlikfeartBoksleatBoskplaatBrandemarBremer WyldernisBurgumer MarBûten IeDe DeelenDellebuorrenDriezumer MarDrintsk-Fryske WâldDuerswâldmer HeideEastboskEgypteboskElfbergenGeastmer boskGouden BoaiemGrutte BrekkenHagedoarnfjildHamstermiedenHarichsterboskHaulsterboskenHeanmarHimpensermarHollumerboskHoutwielJolderenboskJouswierpolderDe KalkmanKanadamarKlaarkampster MarKoegelwieckKop fan de BloksleatpolderKoudumer HeechKroanpoldersKwekerijboskLange DunenLângoed It OranjewâldLângoed Stania StateLauwersmarDe LeienLindefalleiMarlannenLytse MarrenNannewiidNoardlike Fryske WâldenNesserboskNijemardumer HeideNoardfarderPolder ReahelReidpôllenRoasdunenRoazeboskRotstergaaster WâlenRottige MeenteSânhúster FjildSchwartzenbergerboskSleattemer MarSnitser MarSparjeburdStarnumanboskenDe SteatenSweagermiedenIt SwinTsjongerwâlenTsjûkemarTwizelermiedenDe VleyenWarkumer NijlânDe WarrenWeinterper SkarWikeler HopDe WyldemerkWynzerpolder Wite en Swarte Brekken