Tema:Skiednis fan Fryslân

< Haadside < Oersjoch temasiden < Skiednis < Tema:Skiednis fan Fryslân

Skiednis fan Fryslân

AldheidBewurkje

Midsieuske terp.jpg

Begripen
FrisiiGrutte FolkeferfarrenRomeinen yn FryslânTerpenLimes

Minsken

Fynsten
Hludana-stienSkriuwplankje fan Tolsum

Krigen
Slach fan BaduhennaCuneus FrisionumFarusslach

Tige wolkom!Bewurkje

Grote Fibula van Wijnaldum.jpg

Tige wolkom by de Temaside Skiednis fan Fryslân! Dit tema jout in oersjoch fan siden en kategoryen oer it Fryske ferline. Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside.

Generale siden

Side fan de moanneBewurkje

Wetterboarne by Bordelum (Noard-Fryslân). Neffens guon de Fositeboarne.

De Fryske mytology beskriuwt de ferhalen dy't eartiids by de Friezen ferteld waarden. Foar it meastepart is dat folkloare en besteane út in samling sêgen en leginden. In lyts part binne ferhalen dy't geane oer de oarsprong en skiednis fan goaden, minsken en de wrâld. Guon plakken hienen by de Friezen in bysûndere betsjutting, soks docht bliken út de nammen dy't sy dêroan joegen.

Lês fierder...

list

KategoryenBewurkje

Sjoch ekBewurkje

Oare temasiden op it skiednismêd:

Oare temasiden op it mêd fan Fryslân: