Ridder yn de Oarder fan de Nederlânske Liuw

Ridder yn de Oarder fan de Nederlânske Liuw is de tredde graad fan de Oarder fan de Nederlânsk Leeuw. Ek de frouljus leden wurde 'ridder' neamd. De ridders drage in krús fan de oarder oan in lint fan trije fingers breed op harren linkerboarst of, by dames dy't net yn unifoarm binne, oan in strik.

Oersjoch fan Ridders yn de Oarder fan de Nederlânske Liuw:


Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y