De Pôle

De Pôle is in buorskip yn de gemeente Súdwest-Fryslân, foarhinne Wymbritseradiel, yn 'e himrik fan Skearnegoutum. De Pôle leit noardlik fan Snits (krekt noardlik fan 'e âlde gemeentegrins fan Wymbrits mei Snits) westlik fan Skearnegoutum, oan 'e westkant fan it spoar Ljouwert-Starum, oan de Sint Martensdyk.