Evangeelje fan de Ebioniten

It Evangeelje fan de Ebioniten wie in algemien as apokryf beskôge kristlike religieuze tekst, besibbe oan it Nije Testamint fan 'e Bibel. It is ien fan 'e joadsk-kristlike evangeeljes, en neffens de tradysje fan 'e iere Tsjerke wie it yn gebrûk by de sekte fan 'e Ebioniten, al hawwe moderne ûndersikers dêr (noch) gjin bewiis foar ûntdekke kind, dat dy bewearing wurdt tsjintwurdich as twifelich beskôge. It evangeelje sels is net oerlevere, inkeld sân koarte sitaten derút yn it Panarion, in heresiology dy't skreaun is troch Epifanius fan Salamis. Epifanius misidentifisearre it Evangeelje fan de Ebioniten as in Hebriuwsk evangeelje, en brûkte de passaazjes dy't er oanhelle om ferskillen oan te tsjutten tusken it leauwe en de praktisearring fan 'e Ebioniten en de kristlike otterdoksy sa't dy fêstlein wie yn 'e dogma's fan it Konsylje fan Nikéa.

Evangeelje fan de Ebioniten
algemiene gegevens
auteur anonimus
taal Aldgryksk
foarm non-fiksje
sjenre religiosa
skreaun ûnbekend (ferlern gien)

Hoewol't de oarspronklike titel ûnbekend is, kin tsjintwurdich wol mei wissichheid steld wurde dat de tekst dy't no bekendstiet as it Evangeelje fan de Ebioniten in yn it Gryksk skreaune evangeeljeharmony wie, wêryn't de fjouwer kanonike evangeeljes mei-inoar en mei de sterk troch it joadendom beynfloede kristlike teology fan 'e skriuwer fermongen waarden. Dy skriuwer is anonym, en de tekst moat nei gedachten datearre wurde yn 'e midden fan 'e twadde iuw. Opmerklike skaaimerken fan it Evangeelje fan de Ebioniten binne it ûntbrekken fan 'e berte en geneälogy fan Jezus fan Nazaret; in adopsjonistyske kristology (wêrby't Jezus net berne waard as de Soan fan God, mar by syn doop yn 'e rivier de Jordaan as sadanich oannommen waard); Jezus syn opleine taak om 'e joadske biste-offers te beëinigjen; en it útdragen fan fegetarisme.

Keppelings om utens bewurkje seksje

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Foar boarnen en oare literatuer, sjoch ûnder: Notes, Citations, Sources en Further Reading, op dizze side.

Apokrife teksten besibbe oan de Bibel
Apokrife boeken besibbe oan it Alde Testamint
Gebedens: Joazef | Manasse | Salomo | Geheime Boeken: Ezechiël | Jeremia | Himelfearten: Jesaja | Mozes | Iepenbierings: Abraham | Adam | Daniël (Gryksk) | Elía | Ezra (Gryksk) | Ezra (Joadsk) | Mozes | Sedrach | Sefanja | Serûbbabel | Psalmen: Lieten foar it Sabbatsoffer | Oaden | Psalm 151 | Psalmen 152–155 | Psalmen fan Salomo | Testaminten: Abraham | Adam | Izaäk | Jakob | Job | Mozes | Salomo | Tolve Aartsfaars | Oar: 1 Barûch | 2 Barûch | 3 Barûch | 4 Barûch | Boete fan Jamnes en Mambres | Brief fan Jeremia | Ester (Gryksk) | Ezra (Gryksk) | Ezra (Latyn) | Fizioen fan Ezra | Fragen fan Ezra | 1 Henoch | 2 Henoch | 3 Henoch | De Jakobsljedder | Jezus Sirach | Joazef en Asnat | Josippon | Jubileeën | Judit | Kommentaar op Habakuk | It Libben fan Adam en Eva | De Libbens fan de Profeten | 1 Makkabeeërs | 2 Makkabeeërs | 3 Makkabeeërs | 4 Makkabeeërs | 5 Makkabeeërs | Makkabeeërs (Etiopysk) | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan | Mienskipsregel | Noäch | Oarlochsrôle | Pseudo-Ezechiël | Pseudo-Filo | Regel fan de Gemeente | Regel fan de Seinging | Reuzen | Skeel fan Adam en Eva mei Satan | Skiednis fan de Babyloanyske Ballingskip | Skiednis fan de Rekabiten | It Swurd fan Mozes | Taheakken op it Boek Daniël (Azarja • Suzanne • Bel en de Draak) | Tobit | Wysheid fan Salomo
Apokrife boeken besibbe oan it Nije Testamint
Berne-evangeeljes: Jakobus | Mattéus | Syrysk | Tomas | Brieven: Aleksandrinen | Apostels | Barnabas | 1 Klemins | 2 Klemins | 3 Korintiërs | Korintiërs oan Paulus | Laodikers | Oan de Romeinen | Petrus oan Filippus | Pseudo-Titus | Seneka de Jongere | Smyrneeërs | Strange Brief | Trallessiërs | Evangeeljes: Barnabas | Bartoloméus | Basilides | Diatessaron | Ebioniten | Egyptners (Gryksk) | Egyptners (Koptysk) | Filippus | Hebreeërs | Jakobus | Judas | Many | Marije Magdalena | Markus (Geheim) | Marsion | Mattias | Nazareners | Nikodémus | Petrus | Pilatus | Pseudo-Mattéus | Tomas | Wierheid | Geheime Boeken: Jakobus | Jehannes | Hannelingen: Andréas | Andréas en Mattias | Barnabas | Filippus | Jehannes | Ksantippe, Polyksena en Rebekka | Paulus | Paulus en Tekla | Petrus | Petrus en Andréas | Petrus en Paulus | Petrus en de Tolve | Pilatus | Timóteüs | Tomas | Iepenbierings: Paulus | Paulus (Koptysk) | Petrus | Petrus (Gnostysk) | Petrus (Koptysk) | Tomas | Underrjocht: Didachê | Kanons fan de Apostels | Underrjocht fan de Apostels | Oar: Boek fan Tomas | Boete fan Origenes | It Delkommen fan Marije | Fragen fan Bartoloméus | Hanneling fan Petrus | De Hoeder fan Hermas | It Libben fan Jehannes de Doper | Nepos | Passy fan Petrus en Paulus | De Skatspelonk | Traktaat oer de Weropstanning | Twadde Traktaat fan de Grutte Set | Underrjocht fan Silvanus | Weropstanning (Bartoloméus) | Wysheid fan Jezus Kristus